Hyperbaton i nominalfraser, eller ”discontinuous noun phrases” (=DNP), är ett brokigt och svårgripbart fenomen. Min arbetshypotes är att det i själva verket rör sig om en samling olika språkliga fenomen som helt enkelt tar sig liknande uttryck. Målet med mitt projekt är därför att i klassisk latinsk prosa kartlägga formella mönster, identifiera olika typer och därefter etablera en typologi som tillåter separat analys med hjälp av modern lingvistisk teori och jämförelser med liknande fenomen i moderna språk.

För materialet och en länk till seminariet i Zoom, kontakta Maria Plaza.

Arrangör/Organiser: Latinseminariet vid SU
Kontakt/Contact: Maria Plaza