Camilla Bardel, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, Susan Sayehli, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet och Rakel Österberg, Romanska och klassiska institutionen, Stockholms universitet presenterar projektet TAL: Introducing the project Learning, Teaching and Assessment of Second Foreign Languages: An Alignment Study on Oral Language.

Arrangör/Organiser: Romling-forskningsnätverk
Kontakt/Contact: Francoise Sullet-Nylander
Ingen föranmälan krävs/No registration required