Pontus Österdahl håller halvtidsseminarium för sin kommande avhandling Pindaric Scholarship between Aristarchos and Didymos.

Arrangör/Organiser: seminariet i grekiska
Kontakt/Contact: Denis Searby
Ingen föranmälan krävs/No registration required