Projektseminarier inför RJs ordinarie utlysning av forskningsbidrag. För dem som vill söka RJs externa medel i vår.

Ni är välkomna att anmäla er till Linnea med projekttitel, kopia till prefekt.

Inlämningsfrist för RJs projektansökan tisdagen 15/1, kl. 15.00 (uppladdning på Mondo under filsamling ROMLITT → VT19 underlag → RJ-ansökningar 18 januari).

Arrangör/Organiser: Romklass
Kontakt/Contact: Linnea Kjellsson
Föranmälan krävs/Registration required