Professor Carol Myers-Scotton, Michigan State University ger en föreläsning under följande titeln:

Speaking two languages in the same sentence: grammatical structure in codeswitching

(inbjudan av Anders Bengtsson)

Arrangör/Organiser: Romling-forskningsnätverk
Webbadress/Webpage: www.su.se/romklass
Kontakt/Contact: Francoise Sullet-Nylander
Ingen föranmälan krävs/No registration required