Den 3 november 2015 hedrade advokatsamfundet i Zaragoza två svenska språkhistoriker, Gunnar Tilander och Max Gorosch, som i mitten av 1900-talet bidrog till ny kunskap om Spaniens medeltidshistoria. Båda forskarna utförde under förra seklets första hälft ett pionjärarbete om de s.k. Fueros de Aragón, dvs. Aragoniens foralrätt. Foralrätten, av latinets forum, dvs. mötesplats, var under medeltiden en betäckning för de lagsystem som fanns i de sydeuropeiska kungarikena. Bland dessa var Aragonien ett av de största och rikaste, och kontrollerade inte bara den östra delen av iberiska halvön, utan även delar av dagens Italien.

Tilander och Gorosch inledde ett forskningsarbete om denna del av Spaniens juridiska historia, vilket sedan har möjliggjort en fördjupad forskning bland spanska historiker, och hedrades därför nyligen av Advokatsamfundet i Zaragoza i en ceremoni där även Sveriges ambassadör i Spanien, Cecilia Julin och Zaragozas borgmästare deltog.

De båda svenska filologerna publicerade de första moderna utgåvorna av två viktiga dokument i Aragoniens och Spaniens historia. Gorosch publicerade 1950 en textutgivning av El Fuero de Teruel, ett manuskript från 1177 skrivet på inrådan av kung Alfons II, och Tilander gav 1953 ut en textutgåva av Vidal Mayor, ett omfattande manuskript från 1200-talet, skrivet på uppmaning av kung Jakob I av Aragonien och innehållande Aragoniens foralrätt samt tidstypiska illustrationer. Detta manuskript finns sedan 2014 tillgängligt i en utsökt utgåva av Guillermo Fatás Cabeza under titeln Fueros de Aragón minimados: las imágenes del Vidal Mayor. Under ceremonin i Zaragoza förra året underströks den spanska statens uppskattning av Tilanders och Goroschs arbete och den betydelse deras insatser haft för forskningen om av Spaniens rättsvetenskapliga historia. När Aragoniens ombudsman nyligen besökte Romanska och klassiska institutionen vid Stockholms universitet överlämnade denne Fatás Cabezas bok, samt ytterligare en utgåva av Fueros de Aragón av Jesús Delgado, till professor Ken Benson.

Victor Wahlström (Doktorand i Spanska vid Lunds Universitet)