Institutionen har nedanstående interna lokaler för möten och undervisning.
Länkarna visar bokningsschema för varje lokal.

Bokning för samtliga lokaler sker via TimeEdit (klient/webb).

Bokning av lokalerna markerade med * sker genom lokalbokningsansvariga (Anne-Cathrine L, Maria S, Helena W). Kontakta alltid LAI-personal (Ann-Marie L, Mirtha O), för bokning av B5160 (LAI-bibliotek)

Webbokning instruktion (83 Kb)

Bokningsschema

Gå in på respektive länk för att se tillgängligheten.

B471 (12 pers) - Klassiskt bibliotek

B479 (20 pers) - Klassiska*

B522A (25 pers) - CLP*
B522B (35 pers) - CLP*
B554 (5-6 pers)
C512 - ej bokningsbar 11-14 (lunchrum)*
C520 (5-6 pers)
C569 (8-10 pers)
C585 (20-25 pers)*
 

B5160 (50-60 pers) - LAI-bibliotek* bokas endast genom Lai-personal

- Dagens bokningar (visar alla lokaler)

- Översikt - veckoschema (visar alla lokaler)

 

QR-kod (Quick Response Code) finns utanför varje bokningsbar sal.