Den 12 september 2014 kommer ett seminarium om flerspråkighet i Europa att hållas i Europahuset, i närvaro av lärare från olika europeiska kulturinstitut (från Spanien, Tyskland, Frankrike och Italien), från Stockholms universitet och från EU.
Seminarierna kommer att hållas på svenska. Vad beträffar workshops kommer de att hållas på respektive lärares modersmål. Sista anmälningsdag är 10 september. Fritt inträde! Välkomna!

Mer information:

http://www.goethe.de/ins/se/sv/sto/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20420978

http://stockholm-eunic.org/mve-2/

http://estocolmo.cervantes.es/imagenes/File/academica/multi.sv.pdf