Romance Linguistics

  1. You are here:
  2. Start
  3. Romance Linguistics
I Corona

Information for students and staff about the coronavirus

Information on the coronavirus in relation to Stockholm University's activities is updated continuously.

Romance Linguistics

More than one billion people around the world speak a Romance language as their first or shared first language. The most wide-spread Romance languages are Spanish, French, Portuguese and Italian – i.e. the same four languages that can be studied at Stockholm University. Spanish, French or Portuguese is the official language of more than thirty countries in Europe, the Americas, Africa and Oceania. In addition, many so-called creole languages have developed from French, Portuguese and Spanish in Africa, Asia, Oceania and the Americas.

News

  • Anders Bengtsson Jättesuffix med latinska rötter 2021-05-05 Alla har behov av att förstärka och överdriva. Romanska språk gör det på ett gemensamt sätt – med en liten jätteändelse. Ny populärvetenkaplig artikel av Anders Bengtsson, professor i fransk språkvetenskap vid Stockholms universitet publicerad i "Språktidiningen".
  • Sofia Lodén, French Romance, Medieval Sweden and the Europeanisation of Culture, Cambridge, D.S. Brewer, 2021 Ny bok om medeltida litteratur av Sofia Lodén 2021-02-19 Idag släpps Sofia Lodéns bok French Romance, Medieval Sweden and the Europeanisation of Culture. Boken handlar om fyra medeltida texttraditioner och deras betydelse för framväxten av en europeisk kultur. Texttraditionerna har gemensamt att de växte fram i en franskspråkig miljö och senare nådde det medeltida Sverige.
  • Fanny Forsberg Lundell - Foto: Fotografnamn Niklas Björling / Stockholms universitet
Fanny Forsberg Lundell har publicerat en artikel i Kvartal 2021-02-15 Fanny Forsberg Lundell, professor i franska vid Romanska och klassiska institutionen, och Berit Aronsson, universitetslektor i språkdidaktik vid Umeå universitet, har skrivit en artikel om språkets vikt för integration.
  • Sofia Lodén har antagits som docent i franska 2020-12-17

Contact

Coordinator:
Françoise Sullet-Nylander 

Vice coordinator:
Maria Bernal

Members of the Romling steering committee:

Anders Bengtsson
Anna Gudmundson