Studera utomlands inom Global utveckling

Du kan under breddningsåret i programmet Global utveckling (GU) välja att studera utomlands. Kurserna du läser måste motsvara de som ges inom GU:s ämnen för breddningsåret: kurser i ekonomisk historia, internationella relationer, kulturgeografi, statsvetenskap eller socialantropologi.

Bild på EU:s flagga

Erasmusstipendium är för studier i ett annat land inom EU. Du kan söka Erasmusstipendium för att studera något av programmets breddningsämnen i länder inom EU. GU-programmets fyra GU-institutioner har egna avtal med specifika universitetsinstitutioner inom ramen för EU:s Erasmusprogram. 

Du söker vid den specifika institutionen för att läsa vid något av dessa universitet. Du ska då ingå ett s.k. Learning Agreement med denna GU-institution för att kunna tillgodoräkna dig poängen inom det ämnet. Utbytesplatserna utlyses i början av vårterminen för studier den efterföljande hösten, och i början av höstterminen för studier den efterföljande vårterminen. Ta för allt detta kontakt med studievägledaren vid respektive institution. Läs mer här:

Bild på jordglob

För studier vid universitet utanför Europa kan du gå genom Stockholms universitets centrala avtal. Du kontaktar då Studentavdelningen, Internationell mobilitet vid Stockholms universitet. Dessa stipendier måste sökas ett år innan de planerade studierna; ansökan i november för studier nästa hösttermin, och i mars för studier nästa vårtermin.

Utbyten inom Norden via Nordlys

Studentavdelningen har också utbyten inom Norden genom Nordlys, som söks terminen innan de planerade studierna.

För att vara behörig att söka inom de Centrala avtalen eller Nordlys ska du ha minst 15 hp (vid Stockholms universitet) inrapporterade i Ladok vid sista ansökningsdagen. Innan den senare nomineringen sker till partneruniversitetet måste du ha minst 30 hp i Ladok, och vid avresa minst 60 hp (alla vid Stockholms universitet).

Säkerställ tillgodoräknande

Observera att du måste säkerställa att du kan tillgodoräkna dig poäng för dessa utlandsstudier inom något av GU:s breddningsämnen genom att kontrollera med studievägledaren vid relevant programinstitution. Därför måste du redan i din ansökan om nominering ha kontakt med en sådan studievägledare/institution angående dina kursval.

Om kurserna du planerar läsa inte självklart motsvarar GU-programmets breddningsämnen, eller om du behöver läsa en mix av våra olika breddningsämnen, kontaktar du studierektorn för Global utveckling för ett eventuellt godkännande. Då ingår du ett Learning Agreement med Socialantropologiska institutionen, som är värd och huvudansvarig för kandidatprogrammet Global utveckling.

Mer information

Mer information om de centrala avtalen

Bild av stad

Om du är intresserad av utlandsstudier utanför universitets olika avtal kan du ordna dina utlandsstudier själv och åka som så kallad free mover.

Att åka på egen hand innebär att du sköter allting själv. Du hittar själv ett universitet i utlandet som tar emot utländska ”free movers”, tar kontakt med det universitet, och ansöker direkt till det. Det är alltså inget som görs via Stockholms universitet. Värt att notera är att det nästan alltid innebär studieavgifter.

Säkerställ att kurserna godkänns

Du måste förstås också säkerställa att de kurser som du planerar att läsa kan godkännas som breddningsämne inom GU-programmet. Kontakta den programsinstitution vars ämne du vill läsa för att skriva ett Learning Agreement som säkrar att du vid hemkomsten kan tillgodoräkna dig poängen inom det ämnet.

Om kurserna du ska läsa inte självklart motsvarar GU-programmets breddningsämnen, eller om du behöver läsa en mix av våra olika breddningsämnen, kontaktar du studierektorn för Global utveckling för ett eventuellt godkännande. Då ingår du ett Learning Agreement med Socialantropologiska institutionen, som är värd och huvudansvarig för kandidatprogrammet Global utveckling.

 

Bild i halvt profil på man som ler
Jacob Kosharis. Foto: Janine af Klintberg

Jacob Kosharis åkte till Belfast på Erasmusutbyte

Jacob Kosharis, student på kandidatprogrammet i Global utveckling, valde att förlägga hela sitt breddningsår utomlands. Som Erasmus-student vid Queens’s University Belfast läste han två terminer statsvetenskap.

Varför valde du att åka iväg som Erasmus-student?

– Jag tyckte det lät spännande att få se nya saker, lära känna nya människor och få se saker på ett annat sätt än jag är van vid. För mig kändes det synd att inte ta chansen när det gavs så bra förutsättningar för att åka iväg, och dessutom att få göra det på det här sättet. Jag ville få andra perspektiv, både på själva studierna men även på allt runtomkring. Det känns så självklart med just Global utveckling att ha en starkare internationell förankring, och då var utbytet för mig ett uppenbart val. Om jag bara fick säga en sak om utbytesstudier till andra studenter så är det: ÅK! Det är verkligen en chans du vill ta vara på.

Vad var det med Queen’s som lockade?

– För mig var landet viktigt. Just Nordirland var intressant p.g.a. konflikten och den komplexa situation som regionen befinner sig i. Dessutom har Queen’s vid sin institution för samhällsvetenskap ett starkt fokus på konflikt, konflikthantering och fredsstudier, vilket är något jag är väldigt intresserad av.

Vad läste du för kurser?

– Jag gjorde min breddning i statsvetenskap båda terminerna och läste alltså Political Science. Det är lite annorlunda jämfört med Stockholms universitet. Du får välja kurser mycket friare och på så sätt komponera varje läsårs kurser själv. Jag läste flera kurser som behandlade etisk konflikt, men även kurser i internationell politik. Min favoritkurs var ändå ”Ethics, Power and International Relations”, då fick jag välja fritt vad jag skulle fokusera mitt individuella arbete på inom ramen för kursen. Jag kunde fördjupa mig i utveckling ur en vinkel som jag hittills inte fått utrymme för här hemma.

Hur var nivån på kurserna jämfört med studierna på Stockholms universitet?

– Den totala nivån rent arbetsmässigt var generellt ganska lik, men upplägget på kurserna gjorde ofta att arbetsbördan var annorlunda fördelad, t.ex. är det många fler timmar salsundervisning per vecka vid Queen’s.

Vilka var de största skillnaderna mellan Queen’s och Stockholms universitet?

– Kursupplägget är ju väldigt annorlunda på flera sätt: Alla kurser på en termin går parallellt. Vid Queen’s var jag tvungen att hålla alla tre kurser i huvudet hela tiden (de läser tre lite större kurser per termin istället för våra fyra). Dessutom är det nästan uteslutande uppsatser (istället för hemtentor) där frågorna fanns tillgängliga redan från början av kursen.

Vad vill du göra efter studierna?

– Just nu tycker jag att det är svårt att säga. Det känns för mig som att varje termin ger nya vinklar på vad som skulle kunna vara intressant att hålla på med i framtiden. Jag planerar i nuläget att studera vidare efter min GU-examen. Den övergripande tanken jag har är i alla fall att jag vill arbeta internationellt, gärna i eller i kontakt med många olika länder, och då gärna med policy eller kanske forskning.

Jacobs bästa tips innan du åker iväg
1. Läs på lite om platsen du ska till – även med ganska lite går det att komma ganska långt.
2. Förbered dig – alla är olika där, vissa känner ett behov av att ha koll på varenda liten detalj, andra vill inte bestämma något alls på förhand; det viktiga är att vara ärlig mot dig själv och fixa så mycket eller lite du känner behov av.
3. Oroa dig inte – det finns alltid tusen saker som skulle kunna gå fel, men det mesta löser sig på plats.
Jacobs bästa tips när du är på plats
1. Håll ett öppet sinne – var öppen och flexibel! Det gäller allt: nya vänner, aktiviteter, kurser, platser. Att vara utomlands och studera är verkligen en möjlighet att upptäcka nya saker, från stort till smått.
2. Stressa inte – speciellt i början kan det vara överväldigande med alla nya intryck och allt som ska ordnas med, men ta det lugnt! Allt kommer börja rulla på.
3. Ta vara på tiden – med det sagt: Det är verkligen annorlunda att vara borta jämfört med att vara hemma. Det kan vara värt att göra det mesta av din tid utomlands medan du faktiskt är där. Det kan kännas lite intensivt ibland, men då kan det vara värt att tänka på att det är bara under en begränsad period av ditt liv. Se till att verkligen ha kul och njut när du har chansen!
Kvinna som sitter på hustrappa i Argentina
Sanja Wihk under breddningsåret i Argentina. Foto: privat

Sanja Wihk ordnade utlandsstudier på egen hand

Sanja Wihk läser sista året på kandidatprogrammet i Socialantropologi. På breddningsåret åkte hon till Argentina och studerade på Buenos Aires universitet. Sanja åkte utomlands som en så kallad free mover, det vill säga hon ordnade studierna och resan själv.

Om du är intresserad av utlandsstudier men inte hittar ett universitet genom institutionens Erasmus-avtal eller Stockholms universitets centrala avtal, kan du välja att åka som en free mover. Det innebär att du som student själv hittar ett universitet där du vill studera. Du måste också kontrollera att det är ett godkänt universitet. Eventuella studieavgifter bekostar du själv.

Varför valde du alternativet free mover för dina utlandsstudier?

– När jag funderade på att studera utomlands bestämde jag mig ganska fort för att jag ville åka till Argentina. Men sen upptäckte jag att Stockholms universitet inte hade några avtal med något universitet där, så då blev mitt enda alternativ att åka som free mover, säger Sanja Wihk.

Vilka är för- respektive nackdelarna med att åka iväg som free mover?

– Den största fördelen med att åka som free mover är att man kan åka dit man själv vill. I mitt fall var ansökningsprocessen till Buenos Aires universitet väldigt enkel. Jag behövde till exempel inget intyg på språkkunskaper vilket gjorde det hela väldigt smidigt. En nackdel är att man måste ha koll på allting själv. Allt ifrån vad som gäller med försäkring och vilka papper som krävs till hur många kurser jag måste läsa. Det var många samtal fram och tillbaka om vad som gällde, men i slutändan så fick jag aldrig några egentliga problem, säger Sanja Wihk.

Vad var det med Argentina som lockade?

– Argentina har varit ett land jag drömt om att besöka sedan jag av en slump pekade ut det på kartan när jag var liten. För ett par år sedan lärde mig spanska. Därför blev det naturligt, när jag bestämde mig för att plugga utomlands under breddningsåret, att välja ett spansktalande land. När jag sedan började googla på Argentina upptäckte jag att ett av de högst rankade spansktalande universiteten ligger i Buenos Aires och det var därför jag till slut valde att åka dit, säger Sanja Wihk.

Kvinna som står framför vattenfall i Argentina
Sanja Wihk under breddningsåret i Argentina. Foto: privat

Vad läste du för kurser?

– Inom filosofi läste jag etik, logik, grundläggande filosofi och kulturens filosofi. Sedan läste jag en kurs i mänskliga rättigheter och en kurs i socialantropologi om minnesstudier, säger Sanja Wihk.

Hur var nivån på kurserna jämfört med studierna på Stockholms universitet?

– Det är svårt att säga vilket av universiteten som har högst nivå. Det jag däremot kan säga är att både studenterna och lärarna jag mötte på Buenos Aires universitet generellt hade ett stort intresse för sitt ämne. Det var ofta långa diskussioner om en viss filosofs idéer som fortsatte efter lektionstid. Filosofiska fakulteten är även starkt politiskt influerad vilket märktes i lektionernas innehåll men framförallt i att studenter titt som tätt kommer in och avbryter lektionerna för att prata om sin politiska förening på fakulteten, vilket var ett uppskattat inslag. Men jag upplever att jag lärde mig mycket under mina studier i Argentina, säger Sanja Wihk.

Vilka var de största skillnaderna mellan att plugga i Argentina och på Stockholms universitet?

– Kursupplägget i Argentina såg väldigt annorlunda ut från vad jag är van vid i Stockholm. De har inga högskolepoäng och inga stora övergripande kurser som man läser heltid, en hel termin. Istället man fick välja och vraka i deras utbud. Det gjorde att man fick stor frihet i att välja vilka ämnesområden inom filosofin man ville läsa. Sedan var lektionerna längre, schemalagda senare på kvällen, allt var på spanska och de strejkade mer. Utöver det var mycket som på Stockholms universitet. Man läser böcker och artiklar, pratar om dem, umgås med klasskamrater och skriver hemtentor, säger Sanja Wihk.

Var det svårt att organisera allt runt omkring studierna (t.ex. boende, resa, fritid)?

– Boende hade jag redan ordnat innan jag åkte vilket gjorde det mycket lättare eftersom jag inte behövde leta lägenhet tillsammans med tusentals andra studenter. I övrigt var det inte särskilt svårt att organisera studierna. Som alltid när man studerar går det bättre om man har disciplin så att man har tid att resa och hitta på saker på fritiden. Buenos Aires tyckte jag var en perfekt stad att vara student i. Det är en stor och livlig stad med saker som händer dygnet runt som konserter, teatrar, marknader och så vidare. Och mycket är gratis. Eftersom jag pluggade och bodde i innerstan var det relativt nära till allt vilket gjorde att jag kunde passa på att upptäcka staden och även resa till andra städer och länder i Sydamerika när jag var ledig, säger Sanja Wihk.

Vad vill du göra efter studierna?

– Efter studierna ska jag flytta tillbaka till Argentina ett tag och jobba, säger Sanja Wihk.

Sanjas tre bästa tips innan du åker iväg på utlandsstudier
1. Öva på språket. Om du tänker åka till ett land där du inte pratar språket särskilt bra, så öva så mycket du bara kan innan du åker.
2. Ha ordning! Se till att ha alla papper iordning och fixa boende om det är möjligt.
3. Ta inte med för mycket grejer. Det blir så mycket enklare att röra på sig då, speciellt om du ville flytta fem gånger på ett år som jag gjorde.
Sanjas tre bästa tips när du är på plats
1. Våga fråga om hjälp om minsta lilla grej. Det är mycket information i början och det kan vara svårt att hänga med i alla svängar. Det kan vara allt från att förstå vad läraren bad studenterna att läsa till nästa lektion, till att veta var man skriver ut papper eller hur man köper SIM-kort.
2. Res! Om du har möjlighet så passa på att resa till grannländerna eller andra städer medan du ändå är närheten.
2. Ha kul och passa på att göra så mycket du kan där du är! Lär dig att dansa, ät nya maträtter, gå på museer och konserter eller något helt annat.

 

 

På denna sida