Möt våra studenter

Undrar du över hur det är att läsa socialantropologi hos oss? Läs om Shamina och Rasmus, två av våra studenter vid kandidat- respektive masterprogrammet.

Bild på Shamina Kazi i svart tröja

Shamina Kazi, Kandidatprogrammet i Socialantropologi

 

Varför valde du den här utbildningen?

– ­Socialantropologin tilltalade mig främst för att jag är intresserad av sociala beteenden men också för att vi antropologer har hela världen som arbetsfält efter en examen. Jag har sedan länge varit engagerad i frågor som rör mänskliga rättigheter och hållbarhet och inom antropologin överlappar dessa teman på ett intressant sätt. I programmet behandlas breda perspektiv som till exempel globala processer, sociala konstruktioner, samhälls- och utvecklingsfrågor och miljö- och hållbarhetsfrågor. Ett plus är de etnografiska metoder och angreppssätt som vi antropologer använder oss av och som särskiljer oss från exempelvis sociologer, socionomer och statsvetare.

Vad är det bästa med din utbildning?­

– Under mitt första läsår studerade jag en kurs som behandlade samspelet mellan människan och fysiska platser. De frågor som väcktes i denna kurs var så starkt knutna till mina intressen att de sedan skulle komma att ligga till grund för min kommande inriktning inom antropologin. Under det andra läsåret valde jag att studera två terminer utomlands och valde då att specialisera mig på urban antropologi och hållbarhet. Den första terminen studerade jag kurser i CSR, hållbar utveckling, management och spanska i Buenos Aires, Argentina. Den andra terminen läste jag i Nairobi, Kenya. Där utförde jag min praktiktjänst vid en NGO och  fick en roll som projektledare för ett urbant utvecklingsprojekt med fokus på social hållbarhet. Möjligheten att få studera och praktisera utomlands ett helt läsår har varit något av det absolut bästa med utbildningen och har lett till att jag idag skriver mitt examensarbete i samarbete med Liljewall arkitekter.

 

Bild på Rasmus i vit skjorta

Rasmus Canbäck, Masterprogrammet i Socialantropologi

 

Vad är det bästa med din utbildning?

– Närheten till människorna som man studerar. Att man genom den antropologiska metoden får lov att tänka utanför gränserna och att den ständigt väcker nya frågor. Det är en utbildning för den nyfikne!

Varför valde du den här utbildningen?

– Den antropologiska metoden innebär en närhet till människorna som man studerar, något som jag upplevde att många andra akademiska discipliner inte medför.

 

Sök bland våra utbildningar