Barnkultur II, 30 hp

Om kursen

Kursen syftar till att fördjupa förmågan att analysera och problematisera barnkulturens särskilda villkor. Barns tolkningar och vuxnas intentioner är centrala perspektiv, liksom metodiska och etiska aspekter i forskning om barns upplevelser.

Kursen består av fyra delkurser:

- Barndomssociologi, intersektionalitet och barnkultur

- Tolkningar av barnkultur

- Receptionsstudier av barnkultur

- Uppsats

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen