Spanska I, 30 hp

Om kursen

Du förvärvar grundläggande språkfärdighet genom läsning av både skönlitterära och fackspråkliga texter, och genom skriftliga övningar och träning i muntlig kommunikation. Den grundläggande grammatiken gås igenom systematiskt. Genom föreläsningar får du inblick i de spansktalande ländernas geografi och historia samt viktiga historiskt givna nutida samhällsförhållanden.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen