Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Spanska, Sociopragmatik

Kursen består av en allmän introduktion till sociopragmatikens teori och metod med tillämpning på spanska samt gruppövningar baserade på delvis autentiskt språkmaterial.

Talat och skriftligt språk analyseras utifrån ett sociopragmatiskt perspektiv, särskilt med hänsyn till de extralingvistiska faktorer som påverkar kommunikationen och förklarar språkliga val och språklig variation. Pragmatiska företeelser som artighet och social självbild ägnas särskild uppmärksamhet i kursen. Kursen avslutas med en individuell analysuppgift som baseras på fältarbete.