Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Franska II

Den här språkkursen är för dig som vill fördjupa dina kunskaper i det franska språket och få en inblick i franskspråkig litteraturhistoria och den franskspråkiga världen. Kursen ges på Stockholms universitets campus i Frescati. Du väljer om du vill läsa kursen på heltid eller halvtid.

Kursen befäster och utvecklar den muntliga och skriftliga språkfärdigheten, ger en orientering i fransk litteraturhistoria samt en introduktion till språkliga och kulturella förhållanden i den franskspråkiga världen. Språkets pragmatiska dimension betonas genom studium av litterära stildrag och språkliga register samt övning i olika muntliga och skriftliga kommunikationsformer. Det vetenskapliga förhållningssättet introduceras inom alla delkurser och framhävs genom teoretiska diskussioner och problematiserande perspektiv.

Undervisningen sker på franska. De allra flesta seminarier ges på dagtid, men viss undervisning är förlagd på kvällstid.

Kursen ges på heltid och halvfart varje termin.

Varmt välkommen att söka till kursen!