Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Franska II

På den här kursen fördjupar du dina kunskaper i och om det franska språket samt får en bred inblick i franskspråkig litteraturhistoria och den franskspråkiga världen. Kursen ges på campus och kan läsas på heltid eller halvtid.

The Pantheon, Paris, France. Camille Gévaudan, CC BY-SA 3.0
The Pantheon, Paris, France. Foto: Camille Gévaudan, CC BY-SA 3.0 Wikimedia Commons

Kursen befäster och utvecklar den muntliga och skriftliga språkfärdigheten, ger en bred orientering i fransk litteraturhistoria samt en introduktion till språkliga och kulturella förhållanden i den franskspråkiga världen. Språkets pragmatiska dimension betonas genom studium av litterära stildrag och språkliga register samt övning i olika muntliga och skriftliga kommunikationsformer. Det vetenskapliga förhållningssättet introduceras inom alla delkurser och framhävs genom teoretiska diskussioner och problematiserande perspektiv. För mer detaljer kring kursen, se kursplan.

Varmt välkommen att söka till kursen!