Franska II, 30 hp

Om kursen

Kursen befäster och utvecklar den muntliga och skriftliga språkfärdigheten, ger en orientering i fransk

litteraturhistoria samt en introduktion till språkliga och kulturella förhållanden i den franskspråkiga världen.

Inom alla delkurser betonas språkets pragmatiska dimension genom t.ex. studium av litterära stildrag och

språkliga register samt övning i olika muntliga och skriftliga kommunikationsformer. Det vetenskapliga

förhållningssättet framhävs, främst genom teoretiska diskussioner och problematiserande perspektiv.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen