Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Franska II

 • 30 hp

Kursen befäster och utvecklar den muntliga och skriftliga språkfärdigheten, ger en orientering i fransk litteraturhistoria samt en introduktion till språkliga och kulturella förhållanden i den franskspråkiga världen. Inom alla delkurser betonas språkets pragmatiska dimension genom t.ex. studium av litterära stildrag och språkliga register samt övning i olika muntliga och skriftliga kommunikationsformer. Det vetenskapliga förhållningssättet framhävs, främst genom teoretiska diskussioner och problematiserande perspektiv.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur VT20: Franska II, 25% | Franska II, 50 % | Franska II, 100 %

  Kurslitteratur Franska II, 25% VT20

  Skriftlig kommunikation & Grammatik och översättning

  Delatour, Y., Jennepin, D., Léon-Dufour, M., Teyssier, B. (2004). Nouvelle grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne. Paris: Hachette. ISBN 978-2011552716
   

  Kurslitteratur Franska II, 50% VT20

  Under termin 1 läser du följande delkurser:

  • Skriftlig kommunikation & Grammatik och översättning
  • Talkommunikation/Fonetik och fonologi
  • Lingvistik I

  Under termin 2 läser du följande delkurser:

  • Frankofoni: språk, kultur och litteratur
  • Litterära strömningar

  Skriftlig kommunikation & Grammatik och översättning

  • Delatour, Y., Jennepin, D., Léon-Dufour, M., Teyssier, B. (2004). Nouvelle grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne. Paris: Hachette. ISBN 978-2011552716

  Talkommunikation/Fonetik och fonologi

  • Yaguello, M. (sous la direction de) (2003). Le Grand Livre de la langue française. Paris: Éditions du Seuil.
  • Léon, M. & Léon, P. (2009). La prononciation du français. Paris: Armand Colin. ISBN 978-2200244149

  Lingvistik I

  • Fagyal, Z., Kibbee, D., Jenkins, F. (2006). French. A Linguistic Introduction. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0521528962. [E-boken är tillgänglig kostnadsfritt med SU-konto, se sub.su.se]
  • Maingueneau, D. (2015). Aborder la linguistique. Paris: Points/Seuil. ISBN 978-2757854150

  Frankofoni: språk, kultur och litteratur

  • Premat, C. (2018). Pour une généalogie critique de la Francophonie. Stockhlom: Stockholm University Press (OpenAcess via bibliotekskatalogen)
  • Premat. C. Textkompendium (finns tillgängligt på Athena)
  • Cedergren, M. Kompendium. Textes et extraits sur la littérature francophone du Maghreb.(laddas ner från Athena.)
  • Laroui, F. (2017). L’insoumise de la porte de Flandre. Julliard.
  • Bey, M. (2001). Cette fille-là. Éditions de l’Aube.
  • Djebar, A. (1980). Femmes d'Alger dans leur appartement, nouvelles. Albin Michel. (Poche, 2004). EAN: 9782253068211

  Litterära strömningar

  • Textkompendium(finns tillgängligt på kursens lärplattform).
  • Bacquin, Mari & Cariboni, Carla K. (2019). La littérature de langue française – Époques, courants, auteurs. Lund: Folkuniversitetets förlag. ISBN: 978-9174347449
  • Racine, J. Phèdre. Petits Classiques Larousse. ISBN 2035859166
  • Voltaire. Candide. Petits Classiques Larousse. ISBN 2035866014
  • Flaubert, G. Un cœur simple. Petits Classiques Larousse. ISBN 9782035874016
  • Duras, M. (1958). Moderato cantabile. Paris: Éditions de Minuit. ISBN 978-2707303141
    

  Kurslitteratur Franska II, 100% VT20

  Skriftlig kommunikation & Grammatik och översättning

  • Delatour, Y., Jennepin, D., Léon-Dufour, M., Teyssier, B. (2004). Nouvelle grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne. Paris: Hachette. ISBN 978-2011552716

  Talkommunikation/Fonetik och fonologi

  • Yaguello, M. (sous la direction de) (2003). Le Grand Livre de la langue française. Paris: Éditions du Seuil.
  • Léon, M. & Léon, P. (2009). La prononciation du français. Paris: Armand Colin. ISBN 978-2200244149

  Lingvistik I

  • Fagyal, Z., Kibbee, D., Jenkins, F. (2006). French. A Linguistic Introduction. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0521528962. [E-boken är tillgänglig kostnadsfritt med SU-konto, se sub.su.se]
  • Maingueneau, D. (2015). Aborder la linguistique. Paris: Points/Seuil. ISBN 978-2757854150

  Frankofoni: språk, kultur och litteratur

  • Premat, C. (2018). Pour une généalogie critique de la Francophonie. Stockhlom: Stockholm University Press (OpenAcess via bibliotekskatalogen)
  • Premat. C. Textkompendium (finns tillgängligt på Athena)
  • Cedergren, M. Kompendium. Textes et extraits sur la littérature francophone du Maghreb.(laddas ner från Athena.)
  • Laroui, F. (2017). L’insoumise de la porte de Flandre. Julliard.
  • Bey, M. (2001). Cette fille-là. Éditions de l’Aube.
  • Djebar, A. (1980). Femmes d'Alger dans leur appartement, nouvelles. Albin Michel. (Poche, 2004). EAN: 9782253068211

  Litterära strömningar

  • Textkompendium(finns tillgängligt på kursens lärplattform).
  • Bacquin, Mari & Cariboni, Carla K. (2019). La littérature de langue française – Époques, courants, auteurs. Lund: Folkuniversitetets förlag. ISBN: 978-9174347449
  • Racine, J. Phèdre. Petits Classiques Larousse. ISBN 2035859166
  • Voltaire. Candide. Petits Classiques Larousse. ISBN 2035866014
  • Flaubert, G. Un cœur simple. Petits Classiques Larousse. ISBN 9782035874016
  • Duras, M. (1958). Moderato cantabile. Paris: Éditions de Minuit. ISBN 978-2707303141
 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt