Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kritiska händelser i Jordens och livets utveckling

Begreppet Earth System Science introduceras, som följs av nedslag i några kritiska händelser i Jordens och livets historia.

GG5123

Bland dessa märks teorier om livets uppkomst, den kambriska explosionen, hur livet erövrade kontinenterna samt fem stora massutdöenden. Kursen avslutas med klimathistoria, hur klimatet förändrats från en varm växthusvärld för till den nuvarande istidsvärlden som började för 34 miljoner år sedan.

 

Länk till kursens webbsida

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Steven M Stanley
  Earth System History, 4th Edition
  W.H. Freeman, 2017
  ISBN 9781319154028.

  Webbaserad litteratur.

 • Kursrapporter

  Kursvärderingar ger möjlighet att påverka och ta ansvar för sitt eget lärande och ger viktig information för det pedagogiska utvecklingsarbetet.

  Det är viktigt att alla studenter besvara kursvärderingen efter varje kurs, detta ger oss möjligheten att kunna förbättra kursernas kvalitet.

  Kursvärderingen består av ett antal frågor och frågor som är specifika för varje kurs. Om du, som student, vill bidra med flera kursspecifika frågor kan du skicka dem till studies@geo.su.se.

  Om du inte fått kursvärderingen för din avslutad kurs, eller om du har andra frågor kring kursvärderingar hos IGV kan du kontakta studies@geo.su.se.

  Kursvärdering = studenters omdöme om kursen
  Kursrapport = kursansvarigs återkoppling på kursvärderingen

 • Kontakt

  affiliated with Department of Geological Sciences (IGV)