Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot antik grekiska

Programmet fördjupar och utvecklar dina kunskaper inom området antik grekiska och ger dig ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot antik grekiska innebär fördjupande studier i lingvistik och grekiska, med anknytning till de områden som ingår i institutionens forksningsprofil: syntax, semantik och språkfilosofi. Genom valbara kurser får du som student möjlighet att själv utforma delar av utbildningen.

Programmet avslutas med ett examensarbete där du med stöd av handledare genomför en vetenskaplig studie och författar en masteruppsats. Examensarbetet utvecklar din förmåga att planera, genomföra, analysera och diskutera observerade data. Utbildningen förbereder för fortsatta studier på forskarnivå, eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk.

Masterprogrammet i språkvetenskap erbjuder en sammanhängande tvåårig utbildning med inriktning på ett av följande områden: svenska, nordiska språk, svenska som andraspråk, antik grekiska, baltiska språk, engelsk lingvistik, tillämpad engelsk lingvistik, finska, franska, italienska, latin, polska, portugisiska, ryska, spanska, språkdidaktik, tjeckiska, tvåspråkighet, typologi och språklig mångfald och tyska. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda området, samt stärka studenternas ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

 • Programöversikt

  Utbildningen består av obligatoriska kurser som är gemensamma för hela programmet, obligatoriska kurser inom huvudområdet samt valbara kurser.

  Schema och kurslitteratur finns på respektive kurssida. 

  År 1

  Termin 1

  Språket i bruk, 7,5 hp, (huvudområde lingvistik)
  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
  Filologiska metoder, 7,5 hp (huvudområde klassiska språk)
  Grekiska - Grammatik och textstudium, 7,5 hp (huvudområde klassiska språk med inriktning grekiska)

  Termin 2

  Klassisk och efterklassisk litteratur, 7,5 hp (huvudområde klassiska språk)
  Valbara kurser om totalt 22,5 hp
  Vid magisteretapp utgörs 15 hp av de valbara kurserna av Grekiska -- magisterkurs, 15 hp (huvudområde klassiska språk med inriktning grekiska).

  År 2

  Termin 3

  Färdighetskurser om totalt 15 hp
  Valbara kurser om totalt 15 hp
  Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska) läses antingen som färdighetskurs eller som valbar kurs.

  Termin 4

  Grekiska - masterkurs, 30 hp (huvudområde klassiska språk med inriktning grekiska)

  För masterexamen ska minst 7,5 hp av de valbara kurserna eller färdighetskurserna ligga inom huvudområde klassiska språk alternativt klassiska språk med inriktning grekiska. Kurserna väljs i samråd med koordinatorn för inriktningen.

 • Kontakt

  Koordinator

  María Bernal Linnersand, professor, Romanska och klassiska institutionen
  maria.bernal@su.se

  Romanska och klassiska institutionen

  Institutionen för lingvistik

  Masterprogrammet i språkvetenskap administreras av Institutionen för lingvistik i samarbete med övriga språkinstitutioner. Romanska och klassiska institutionen är ansvarig för inriktingen mot antik grekiska.