Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot franska

På masterprogrammet i språkvetenskap får du fördjupa dina språkkunskaper och utveckla din språkfärdighet. Programmet innehåller obligatoriska och valbara kurser och ger dig ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot franska erbjuder fördjupande studier på avancerad nivå i franska och lingvistik. Som student på programmet väljer du en språkvetenskaplig specialisering som knyter an till institutionens forskningsprofil. Med stöd av en handledare avslutar du utbildningen ett examensarbete i form av en uppsats. Examensarbetet utvecklar din förmåga att planera, genomföra, analysera och diskutera observerade data.

Utbildningen förbereder för fortsatta studier på forskarnivå, eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk.

Masterprogrammet i språkvetenskap erbjuder en sammanhängande tvåårig utbildning med inriktning på ett av följande områden: svenska, nordiska språk, svenska som andraspråk, antik grekiska, baltiska språk, engelsk lingvistik, tillämpad engelsk lingvistik, finska, franska, italienska, latin, polska, portugisiska, ryska, spanska, språkdidaktik, tjeckiska, tvåspråkighet, typologi och språklig mångfald och tyska. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda området, samt stärka studenternas ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.