Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot franska

På masterprogrammet i språkvetenskap får du fördjupa dina språkkunskaper och utveckla din språkfärdighet. Programmet innehåller obligatoriska och valbara kurser och ger dig ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

För sökande till höstterminen 2023:

Observera att du kan behöva växla mellan utbildningstillfällena för att få fram ansökningsinformation (till höger på sidan om du använder en dator och längre ner på sidan om du använder surfplatta eller mobiltelefon).

Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot franska erbjuder fördjupande studier på avancerad nivå i franska och lingvistik. Som student på programmet väljer du en språkvetenskaplig specialisering som knyter an till institutionens forskningsprofil. Med stöd av en handledare avslutar du utbildningen ett examensarbete i form av en uppsats. Examensarbetet utvecklar din förmåga att planera, genomföra, analysera och diskutera observerade data.

Utbildningen förbereder för fortsatta studier på forskarnivå, eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk.

Masterprogrammet i språkvetenskap erbjuder en sammanhängande tvåårig utbildning med inriktning på ett av följande områden: svenska, nordiska språk, svenska som andraspråk, antik grekiska, baltiska språk, engelsk lingvistik, tillämpad engelsk lingvistik, finska, franska, italienska, latin, polska, portugisiska, ryska, spanska, språkdidaktik, tjeckiska, tvåspråkighet, typologi och språklig mångfald och tyska. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda området, samt stärka studenternas ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.