Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot italienska

På masterprogrammet i språkvetenskap får du fördjupa dina språkkunskaper och utveckla din språkfärdighet. Programmet innehåller obligatoriska och valbara kurser och ger dig ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

Foto: Viktor Gårdsäter
Foto: Viktor Gårdsäter

Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot italienska erbjuder fördjupande studier på avancerad nivå i italienska och lingvistik. Som student på programmet väljer du en språkvetenskaplig specialisering som knyter an till institutionens forskningsprofil och avslutar utbildningen med ett examensarbete i form av en uppsats. Examensarbetet utvecklar din förmåga att planera, genomföra, analysera och diskutera observerade data.

Utbildningen förbereder för fortsatta studier på forskarnivå, eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk.

Masterprogrammet i språkvetenskap är en sammanhängande tvåårig utbildning med inriktning på ett av följande områden: svenska, nordiska språk, svenska som andraspråk, antik grekiska, baltiska språk, engelsk lingvistik, tillämpad engelsk lingvistik, finska, franska, italienska, latin, polska, portugisiska, ryska, spanska, språkdidaktik, tjeckiska, tvåspråkighet, typologi och språklig mångfald och tyska. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda området, samt stärka studenternas ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

 • Programöversikt

  Programmet innehåller både obligatoriska och valbara kurser. Läs mer om upplägget i utbildningsplanen till höger.

  År 1

  Termin 1

  Språket i bruk, 7,5 hp, (huvudområde lingvistik)
  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
  Romanska språkens utveckling från latin, 7,5 hp (huvudområde romanska språk)
  Italiensk språkvetenskap, 7,5 hp (huvudområde romanska språk med inriktning mot italienska) 

  Termin 2

  Språkkontakt, flerspråkighet och minoriteter i den romanska världen, 7.5 hp
  Andraspråksinlärning: Romanska språk, 7,5 hp (huvudområde romanska språk alternativt romanska språk med inriktning mot italienska) 
  Valbara kurser om totalt 15 hp

  Vid magisteretapp utgörs de valbara kurserna av Italienska -- magisterkurs, 15 hp (huvudområde romanska språk med inriktning mot italienska)

   

  År 2

  Termin 3

  Färdighetskurser om totalt 15 hp
  Valbara kurser om totalt 15 hp
  Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp läses antingen som färdighetskurs
  eller som valbar kurs.

  Termin 4

  Italienska - masterkurs, 30 hp (huvudområde romanska språk med inriktning mot italienska)

 • Kontakt

  Koordinator

  Anna Gudmundson, studierektor
  anna.gudmundson@su.se
  08-674 72 67

  Romanska och klassiska institutionen

  Institutionen för lingvistik

  Masterprogrammet i språkvetenskap administreras av Institutionen för lingvistik i samarbete med övriga språkinstitutioner. Romanska och klassiska institutionen är ansvarig för inriktingen mot italienska.