Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot portugisiska

Programmet fördjupar och utvecklar kunskaperna i portugisiska och stärker studenternas ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

För sökande till höstterminen 2023:

Observera att du kan behöva växla mellan utbildningstillfällena för att få fram rätt ansökningsinformation (till höger på sidan om du använder en dator och längre ner på sidan om du använder surfplatta eller mobiltelefon).

Programmet fördjupar dina studier i språkvetenskap och portugisiska. Som student väljer du en språkvetenskapliga specialisering med anknytning till de områden som ingår i institutionens forksningsprofil: pragmatik, samtals- och diskursanalys, andraspråksinlärning, syntax och språkförändring.

Programmet avslutas med ett examensarbete där du med stöd av handledare genomför en vetenskaplig studie och författar en masteruppsats. Genom examensarbetet utvecklar du din förmåga att planera, genomföra, analysera och diskutera observerade data. Utbildningen förbereder för fortsatta studier på forskarnivå, eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk.

Masterprogrammet i språkvetenskap erbjuder en sammanhängande tvåårig utbildning med inriktning på ett av följande områden: svenska, nordiska språk, svenska som andraspråk, antik grekiska, baltiska språk, engelsk lingvistik, tillämpad engelsk lingvistik, finska, franska, italienska, latin, polska, portugisiska, ryska, spanska, språkdidaktik, tjeckiska, tvåspråkighet, typologi och språklig mångfald och tyska. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda området, samt stärka studenternas ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.