Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot portugisiska

Programmet fördjupar och utvecklar kunskaperna i portugisiska och stärker studenternas ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Programmet fördjupar dina studier i språkvetenskap och portugisiska. Som student väljer du en språkvetenskapliga specialisering med anknytning till de områden som ingår i institutionens forksningsprofil: pragmatik, samtals- och diskursanalys, andraspråksinlärning, syntax och språkförändring.

Programmet avslutas med ett examensarbete där du med stöd av handledare genomför en vetenskaplig studie och författar en masteruppsats. Genom examensarbetet utvecklar du din förmåga att planera, genomföra, analysera och diskutera observerade data. Utbildningen förbereder för fortsatta studier på forskarnivå, eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk.

Masterprogrammet i språkvetenskap erbjuder en sammanhängande tvåårig utbildning med inriktning på ett av följande områden: svenska, nordiska språk, svenska som andraspråk, antik grekiska, baltiska språk, engelsk lingvistik, tillämpad engelsk lingvistik, finska, franska, italienska, latin, polska, portugisiska, ryska, spanska, språkdidaktik, tjeckiska, tvåspråkighet, typologi och språklig mångfald och tyska. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda området, samt stärka studenternas ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

 • Programöversikt

  Utbildningen består av obligatoriska kurser som är gemensamma för hela programmet, obligatoriska kurser inom huvudområdet samt valbara kurser.

  År 1

  Termin 1

  Språket i bruk, 7,5 hp (huvudområde lingvistik)
  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
  De romanska språkens utveckling från latin, 7,5 hp (huvudområde romanska språk)
  Portugisiska, Sociolingvistik, 7,5 hp (huvudområde romanska språk med inriktning mot portugisiska)

  Termin 2

  Språkkontakt, flerspråkighet och minoriteter i den romanska världen, 7,5 hp (huvudområde romanska språk)
  Andraspråksinlärning i romanska språk, 7,5 hp (huvudområde romanska språk alternativt romanska språk med inriktning mot portugisiska)
  Valbara kurser om totalt 15 hp

  År 2

  Termin 3

  Färdighetskurser om totalt 15 hp
  Valbara kurser om totalt 15 hp
  Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska) läses antingen som färdighetskurs eller som valbar kurs.

  Termin 4

  Portugisiska - masterkurs, 30 hp (huvudområde romanska språk med inriktning mot portugisiska)

 • Kontakt

  Koordinator

  Anna Gudmundson, studierektor
  anna.gudmundson@su.se
  08-674 72 67

  Romanska och klassiska institutionen

  Institutionen för lingvistik

  Masterprogrammet i språkvetenskap administreras av Institutionen för lingvistik i samarbete med övriga språkinstitutioner. Romanska och klassiska institutionen är ansvarig för inriktingen mot portugisiska.