Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialkurs: Kommersiell avtalsrätt

Kursen Kommersiell avtalsrätt avser att ge fördjupade kunskaper om delar av fordringsrätten, i synnerhet avtalsrätten, med hänsyn till den moderna utvecklingen.

avtal
Foto: Aleksandr Davydov / Mostphotos


Kommersiell avtalsrätt utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


De frågeställningar som kursen berör är bland annat rättsreglernas betydelse i jämförelse med andra faktorer, särskilt ekonomiska. Inom den allmänna avtalsrättens ramar behandlas främst ingående av avtal, handlande av representant vid ingående av avtal samt allmänna avtalsvillkors betydelse, särskilt vid utvecklingen av ett mer nyanserat kontraktssystem än det som framgår av lagstiftningen. I kontraktsrätten läggs störst vikt vid köprätten. Kursen innefattar också studier i engelsk och transnationell kommersiell avtalsrätt.

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Kommersiell avtalsrätt

   

  Undervisning


  Undervisningen består av seminarieövningar. Kursdeltagarna ska i grupp upprätta en promemoria på engelska samt gemensamt muntligen redovisa promemorian på engelska.
   

  Examination


  Examination sker på grundval dels av den i grupp utarbetade promemorian och redovisningen av den, dels av skriftlig tentamen vid kursens slut.
   

  Examinator


  Jori Munukka
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteratur

  • Hellner, J, Kommersiell avtalsrätt, 4 uppl. (1993)
  • Hellner, J, Hager, R & Persson, A H, Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt, 1 häftet, Särskilda avtal, 7 uppl. (2019)
  • Hellner, J, Hager, R & Persson, A H, Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt, 2 häftet, 7 uppl. (2020)
  • Håstad, T, Köprätt – och annan kontraktsrätt, 6 uppl. (2009)
  • Ramberg, J, Ramberg, C, Allmän avtalsrätt, 11 uppl. (2019)
  • Sevenius, R, Företagsförvärv, 2 uppl. (2011)

  Referenslitteratur

  • McKendrick, E, Goode on commercial law, 6 uppl. (2020)
  • Cartwright, J, Contract Law, An Introduction to the English Law of Contract for the Civil Lawyer, 3 uppl. (2016)
 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  spek@juridicum.su.se  

  Amanuens: 
  Klara Nordlinder

  Kursföreståndare: 
  Jori Munukka