Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialkurs: Kommersiell avtalsrätt

Kursen Kommersiell avtalsrätt avser att ge fördjupade kunskaper om delar av fordringsrätten, i synnerhet avtalsrätten, med hänsyn till den moderna utvecklingen.

avtal
Foto: Aleksandr Davydov / Mostphotos


Kommersiell avtalsrätt utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


De frågeställningar som kursen berör är bland annat rättsreglernas betydelse i jämförelse med andra faktorer, särskilt ekonomiska. Inom den allmänna avtalsrättens ramar behandlas främst ingående av avtal, handlande av representant vid ingående av avtal samt allmänna avtalsvillkors betydelse, särskilt vid utvecklingen av ett mer nyanserat kontraktssystem än det som framgår av lagstiftningen. I kontraktsrätten läggs störst vikt vid köprätten. Kursen innefattar också studier i engelsk och transnationell kommersiell avtalsrätt.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Undervisning


  Undervisningen består av seminarieövningar. Kursdeltagarna ska i grupp upprätta en promemoria på engelska samt gemensamt muntligen redovisa promemorian på engelska.
   

  Examination


  Examination sker på grundval dels av den i grupp utarbetade promemorian och redovisningen av den, dels av skriftlig tentamen vid kursens slut.
   

  Examinator


  Jori Munukka
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteratur

  • Hellner, J, Kommersiell avtalsrätt, 4 uppl. (1993)
  • Hellner, J, Hager, R & Persson, A H, Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt, 1 häftet, Särskilda avtal, 7 uppl. (2019)
  • Hellner, J, Hager, R & Persson, A H, Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt, 2 häftet, 7 uppl. (2020)
  • Håstad, T, Köprätt – och annan kontraktsrätt, 7 uppl. (2022)
  • Ramberg, J, Ramberg, C, Allmän avtalsrätt, 12 uppl. (2022)
  • Sevenius, R, Företagsförvärv, 2 uppl. (2011)

  Referenslitteratur

  • McKendrick, E, Goode on commercial law, 6 uppl. (2020)
  • Cartwright, J, Contract Law, An Introduction to the English Law of Contract for the Civil Lawyer, 3 uppl. (2016)
 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  spek@juridicum.su.se  

  Amanuens: 
  Klara Åberg

  Kursföreståndare: 
  Jori Munukka