Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Specialkurs: Kommersiell avtalsrätt

Kursen Kommersiell avtalsrätt avser att ge fördjupade kunskaper om delar av fordringsrätten, i synnerhet avtalsrätten, med hänsyn till den moderna utvecklingen.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Här hittar du som är nyantagen till fristående kurser på Juridiska institutionen vid Stockholms universitet hösten 2024 viktig information om obligatorisk webbregistrering och annan kursinformation. Klicka på pilen nedan.


Registrering

Nyantagna studenter höstterminen 2024 kommer att få ett välkomstbrev efter Antagningens andra urval i ett e-postmeddelande från Juridiska institutionen med information om webbregistrering och kursstart.

För att behålla din plats på kursen måste du webbregistrera dig under den period som anges i e-postmeddelandet. Detta gör du genom att först aktivera ditt SU-konto och sedan webbregistrera dig i Ladok för studenter på aktuell kurs. Du loggar in i Ladok för att webbregistrera dig med alternativen ”eduID” eller ”Antagning.se”. Observera att du inte kan logga in med alternativet ”Inloggning via ditt lärosäte”.

Webbregistreringen öppnar 5 augusti 2024. 

E-postmeddelandet från oss skickas till den e-postadress som du har registrerat på Antagning.se. Det är därför viktigt att du har din aktuella e-postadress registrerad där. Om du är antagen till en kurs och inte får något e-postmeddelande med information, kontakta oss på fristaende-kurser@juridicum.su.se.

Om du redan nu vet om att du behöver lämna återbud till kursen kan du själv göra det via ditt konto på Antagning.se.

Observera:
Om du inte webbregistrerar dig på kursen inom angiven tid (mer information finns på kurshemsidan samt i välkomstbrevet) kommer din plats att tilldelas en reservplacerad student.


Lärplattform

Juridiska institutionen använder sig av lärplattformen Athena. Vänligen läs mer om lärplattformen på kursens hemsida eller på informationssidan om Athena.
 

Introduktionsdagar

Kursen inleds med en introduktionsföreläsning. För mer information vänligen se kursens hemsida eller välkomstbrevet.

Stockholms universitet har samlat information som kan vara av intresse för nya studenter här och har även särskilda informationspass till nyantagna studenter med funktionsnedsättning.

 

Undervisning under hösten 2024

Höstterminen startar 2 september 2024 och slutar 19 januari 2025.

För närmare information om vad som gäller för respektive kurs läs om detta på kursernas egna hemsidor som du hittar här på Juridiska institutionens hemsida.

Kursens schema samt kursinformation publiceras ungefär 1 månad före kursstart på kursens hemsida.

Du som har en varaktig funktionsnedsättning och är i behov av särskilt stöd under dina studier hittar information om detta här.

 

Villkor för antagning

Om du har blivit antagen med villkor (VI) kan du inte webbregistrera dig själv. Du måste i sådant fall visa att du uppfyller behörighetskraven senast vid kursstart. Detta gör du genom att e-posta ett resultatintyg på förkunskapskravet Juridisk översiktskurs, 15 hp eller motsvarande till fristaende-kurser@juridicum.su.se så att vi kan kontrollera behörigheten. Resultatintyget laddar du själv ner via Ladok.

Om du skriver tentamen i Juridisk översiktskurs, 15 hp i nära anslutning till kursstarten på Stockholms Universitet behöver du e-posta ett registreringsintyg för vårterminen 2024 alternativt sommarterminen 2024 på kursen Juridisk översiktskurs, 15 hp för att kunna bli registrerad på kurserna Affärsjuridik alt. Beskattningsrätt 1. Registreringsintyget ska skickas till fristaende-kurser@juridicum.su.se. Registreringsintyget laddar du själv ner via Ladok. 

Du kan inte erhålla ett slutbetyg på kurserna ifråga förrän du har ett godkänt slutbetyg på kursen Juridisk översiktskurs.

Observera:
Om du inte webbregistrerar dig på kursen inom angiven tid (mer information finns på kurshemsidan samt i välkomstbrevet) kommer din plats att tilldelas en reservplacerad student.
 

Reservantagning

Om det efter avslutad registrering finns lediga platser erbjuder vi dessa till de reserver som står i tur i strikt turordning i aktuell urvalsgrupp. Kontakten sker via e-postadressen som finns registrerad på Antagning.se. Glöm inte att även kontrollera din skräppostkorg!

Vi kontaktar enbart de reserver som vi kan erbjuda en ledig plats och det krävs att du tackar ja till den erbjudna platsen via e-post inom en viss angiven tid.

Observera: Om du inte tackar ja till den erbjudna platsen under den period som anges i e-postmeddelandet, kommer platsen att erbjudas nästa reserv som står på tur. 

Reservantagningen startar tidigast 5 augusti och avslutas senast 1 vecka in på kursen (sista dagen är en söndag).
 

Länk till mer information och kontakt på institutionens webbplats

Information om kursen, schema, litteraturlista, gruppanmälan, obligatoriska moment, kontaktuppgifter till kursadministrationen och annan information hittar du på kursens hemsida som du hittar här.

 

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

avtal
Foto: Aleksandr Davydov / Mostphotos


Kommersiell avtalsrätt utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


De frågeställningar som kursen berör är bland annat rättsreglernas betydelse i jämförelse med andra faktorer, särskilt ekonomiska. Inom den allmänna avtalsrättens ramar behandlas främst ingående av avtal, handlande av representant vid ingående av avtal samt allmänna avtalsvillkors betydelse, särskilt vid utvecklingen av ett mer nyanserat kontraktssystem än det som framgår av lagstiftningen. I kontraktsrätten läggs störst vikt vid köprätten. Kursen innefattar också studier i engelsk och transnationell kommersiell avtalsrätt.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning. Aktuell kursplan finns i den högra spalten under rubrik "Kursplan - Juridiskt dokument" (alt. mot slutet av denna sida om du sitter på en mobil enhet).

  Undervisning


  Undervisningen består av seminarieövningar. Kursdeltagarna ska i grupp upprätta en promemoria på engelska samt gemensamt muntligen redovisa promemorian på engelska.
   

  Examination


  Examination sker på grundval dels av den i grupp utarbetade promemorian och redovisningen av den, dels av skriftlig tentamen vid kursens slut.
   

  Examinator


  Jori Munukka
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteratur

  • Hellner, J, Kommersiell avtalsrätt, 4 uppl. (1993)
  • Hellner, J, Hager, R & Persson, A H, Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt, 1 häftet, Särskilda avtal, 8 uppl. (2023)
  • Hellner, J, Hager, R & Persson, A H, Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt, 2 häftet, 7 uppl. (2020)
  • Håstad, T, Köprätt – och annan kontraktsrätt, 7 uppl. (2022)
  • Ramberg, J, Ramberg, C, Allmän avtalsrätt, 12 uppl. (2022)
  • Sevenius, R, Företagsförvärv, 2 uppl. (2011)

  Referenslitteratur

  • McKendrick, E, Goode on commercial law, 6 uppl. (2020)
  • Cartwright, J, Contract Law, An Introduction to the English Law of Contract for the Civil Lawyer, 3 uppl. (2016)
 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  spek@juridicum.su.se  

  Amanuens: 
  Klara Åberg

  Kursföreståndare: 
  Jori Munukka