Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Migrationsrätt

Kursen Migrationsrätt avser att ge fördjupande kunskaper i förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt på migrationsrättens område.

migration
Foto: Andrii Yalanskyi / Mostphotos

Migrationsrätt utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Kursen avser att ge såväl teoretisk som praktisk kunskap i migrationsrätt. Genom föreläsningar och seminarier fördjupas studenternas kunskaper i förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt på migrationsrättens område. Då handläggningen av migrationsärenden också aktualiserar andra kunskapsområden, behandlar kursen även bevisteori och utsageanalys, mänskliga fri- och rättigheter, relevant EU-rätt, asylrätt samt information om flyktingsituationen i världen. Delar av kursen bygger på s.k. casemetodik. Här tilldelas kursdeltagarna olika roller och grupper för att utföra handläggning av fall; från asylansökan till slutligt beslut eller dom.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning. Aktuell kursplan finns i den högra spalten under rubrik "Kursplan - Juridiskt dokument" (alt. mot slutet av denna sida om du sitter på en mobil enhet).

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (174 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

   

   

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av seminarier och föreläsningar.

  Examination

  Examination sker genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, författande av ett PM om högst sex sidor samt genom ett rättegångsspel, vilket inkluderar författande av inlagor eller beslut samt överklagande/bemötande eller dom.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  migrat@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Josephina Bergvall

  Kursföreståndare: 
  Simon Andersson