Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik

Som lärare i fritidshem och musik arbetar du med elever mellan 6 – 12 år. Uppdraget är att skapa en meningsfull fritid för elever som utmanar och stimulerar till lärande och barns musikaliska utveckling. En viktig del är att kunna fånga upp och utgå från elevernas egna behov, intressen och erfarenheter i utformningen av undervisningen.

Musiklärare visar elev hur man spelar gitarr.
Foto: Mostphotos/Wavebreakmedia.

Under den treåriga utbildningen lär du dig att undervisa och utvecklar dig i rollen som lärare i fritidshem. Du lär dig skapa pedagogiska miljöer som möjliggör lek och lärande hos eleverna. Du lär dig också hur du kan använda musik, bild, dans och drama i undervisningen. Du lär dig även arbeta med multimodala arbetsprocesser som till exempel kan innebära att lära matematik och svenska utomhus eller att använda digitala verktyg i undervisningen.

Du får också fördjupade kunskaper i konflikthantering, ledarskap och hur man arbetar med elevers sociala utveckling. Det innebär bland annat att jobba med gruppaktiviteter och demokratiprojekt. Dessutom lär du dig att planera, genomföra och utvärdera undervisningen på fritidshem i förhållande till styrdokument.

Ingång Musik

Genom att välja ingång musik kommer du även att kunna arbeta som lärare i ämnet i skolan, från årskurs ett till och med årskurs sex.

Under utbildningen läser du 30 hp musik med didaktisk inriktning, uppdelat på två delkurser. Efter den sista ämneskursen har du en period av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i ämnet musik, 7,5 hp. Då får du följa en musiklärare på din VFU-skola och själv prova på att planera och genomföra undervisning.

Som lärare i musik ska du kunna bedöma och sätta betyg i årskurs sex. Studier i ämnet musik innebär läs- och skrivuppgifter men också mycket praktiskt arbete som till exempel färdighetsträning, personlig utveckling samt arbete och reflektion i grupp.

Ämneskurserna i musik behandlar:

  • barns musikaliska utveckling och åldersrelevant repertoar
  • musikteori och musikskapande
  • musikanalys och musikaliskt uttryck
  • olika former av musicerande som sång, spel och rörelse
  • musikaliskt ledarskap och projektledning
  • musikdidaktiskt arbete, planering och bedömning

Som undervisande musiklärare behöver du kunna förebilda sång och leda barnen från instrument som gitarr och piano. För att du ska kunna ta till dig musikkursernas innehåll på bästa sätt bör du därför ha god erfarenhet av att sjunga och spela instrument.

Webbaserad undervisning VT21 på grund av covid-19

För att minska smittspridningen av coronaviruset sker undervisningen  webbaserat via lärplattform Athena och e-mötesverktyg Zoom. Vissa moment som seminarier i mindre grupper kan komma att ske på campus. Detaljerad information hittar du i schemat för respektive kurs.

Undervisningsformer höstterminen 2021

Stockholms universitet har ännu inte fattad beslut om undervisningsformer inför hösten 2021. Institutionen följer Stockholms universitets riktlinjer, som i sin tur följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande begränsningar av folksamlingar för att motverka smitta.

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Läs mer på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens webbsida om undervisningsformer