Masterprogram i miljövetenskap - miljökemi och miljötoxikologi, 120 hp