Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i matematik

Masterprogrammet i matematik är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. Det är ett tvåårigt program på avancerad nivå och leder till en gemensam masterexamen från Stockholms universitet och KTH.

Matematik är, tillsammans med astronomi, den äldsta vetenskapen och matematik är viktigare nu än någonsin tidigare - nya metoder utvecklas ständigt och gamla problem löses. Matematik är ett kritiskt element i utvecklingen av samhället: med hjälp av matematik är det möjligt att beräkna planetbanor, beskriva världens befolkningstillväxt eller att beräkna avsmältningen av de arktiska glaciärerna. Matematisk utbildning är lämplig för arbete på alla områden där avancerade matematiska metoder används, t.ex. numeriska beräkningar inom teknik och naturvetenskap, beräkningar av sannolikhet, prissättningsfrågor inom finanssektorn eller utformandet av koder för säker överföring av data.

Syfte och innehåll

Programmet syftar till att förse dig med en gedigen bakgrund i de matematiska vetenskaperna. Det förbereder dig för doktorandstudier (exempelvis vid KTH eller SU) i matematikbesläktade ämnen, och för forskning och utveckling inom industrin eller företagsvärlden.