Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i matematik

Masterprogrammet i matematik är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. Det är ett tvåårigt program på avancerad nivå och leder till en gemensam masterexamen från Stockholms universitet och KTH.

Matematik är, tillsammans med astronomi, den äldsta vetenskapen och matematik är viktigare nu än någonsin tidigare - nya metoder utvecklas ständigt och gamla problem löses. Matematik är ett kritiskt element i utvecklingen av samhället: med hjälp av matematik är det möjligt att beräkna planetbanor, beskriva världens befolkningstillväxt eller att beräkna avsmältningen av de arktiska glaciärerna. Matematisk utbildning är lämplig för arbete på alla områden där avancerade matematiska metoder används, t.ex. numeriska beräkningar inom teknik och naturvetenskap, beräkningar av sannolikhet, prissättningsfrågor inom finanssektorn eller utformandet av koder för säker överföring av data.

Syfte och innehåll

Programmet syftar till att förse dig med en gedigen bakgrund i de matematiska vetenskaperna. Det förbereder dig för doktorandstudier (exempelvis vid KTH eller SU) i matematikbesläktade ämnen, och för forskning och utveckling inom industrin eller företagsvärlden.

Programmets hemsida

Eftersom detta program ägs gemensamt av Stockholms universitet och KTH har det en egen hemsida. Du kan läsa mer om programmet (på engelska) på denna sida.

Masterprogram i matematik

 • Programöversikt

  Masterprogrammet i matematik omfattar två års heltidsstudier på avancerad nivå. Kurserna i programmet är organiserade i tre olika block, följt av masteruppsats. Blocken motsvarar en termins studier vardera, men läses delvis parallellt snarare än en termin vardera.

  I det grundläggande blocket läser du en kurs om 7,5 hp i vart och ett av följande fyra områden: algebra och geometri, analys, topologi samt diskret matematik.

  I profilblocket väljer du valbara kurser i matematiska ämnen omfattande 30 hp på avancerad nivå. Här har du möjlighet att specialisera dig och förbereda dig inför examensabetet.

  Breddningsblocket innehåller de obligatoriska kurserna Vetenskapsteori och Matematisk kommunikation, samt 15 hp valfria kurser.

  Kurserna i matematik på avancerad nivå har vanligen studietakt 25% över hela terminen, med ett undervisningstillfälle i veckan.

  År 1

  Termin 1

  Vanligen läses följande kurser under första terminen.

  SF2743 Avancerad reell analys I

  MM7041 Topologi

  MM7042 Kommutativ algebra och algebraisk geometri

  MM7020 Matematisk kommunikation

  Termin 2

  AK2040 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar

  I övrigt beror termin 2 på ditt val av kurser. Du måste läsa en kurs i diskret matematik, antingen Grafteori, Talteori eller Enumerativ kombinatorik, men när du läser den beror på vilken kurs du väljer.

  Lista över gemensamma programkurser

  År 2

  Termin 3

  Beror på ditt val av kurser, kan innehålla en kurs i diskret matematik om du inte redan har läst en sådan.

  Lista över gemensamma programkurser

  Termin 4

  Under termin 4 skriver du det självständiga arbetet.

  Självständigt arbete

  Under sista terminen skriver du ett självständigt arbete i matematik omfattande 30 hp, då du själv får planera, utföra och rapportera ett projekt, under handledning av en av våra forskare.

  Självständigt arbete i matematik

 • Så ansöker du

  Ansökan och behörighet

  Obligatorisk dokumentation

  Om du har läst din kandidat i Sverige behöver du oftast inte skicka in studieintyg och liknande information, mer information om att ladda upp dokumentation finns på antagning.se. Vi rekommenderar starkt att du med din ansökan bifogar följande dokument:

  • Motivationsbrev.
  • Information om relevanta kvalifikationer inom högre utbildning. Skicka in resultatintyg från dina högskole-/universitetsstudier (pågående eller avklarade) inklusive översättningar om dokumenten inte är på engelska eller svenska.
  • Specifikation av hur du uppfyller de särskilda behörighetskraven. I den särskilda behörigheten krävs kunskap motsvarande dessa två kurser:
   Matematik III – Abstrakt algebra/Grupper och ringar, MM5020/SF1678
   Matematik III – Analysens grunder/Analysens grunder, MM5021/SF1677

   Eller ekvivalent med böckerna ”Principles of Mathematical Analysis” av W. Rudin och ”Abstract Algebra” (tredje upplagan) av D.S. Dummit och R.M. Foote. Skicka in en kort lista över de kurser i din kandidatexamen som (eventuellt tillsammans) täcker in innehållet i kurserna ovan. Inkludera också en detaljerad beskrivning (t.ex. en kursplan) av innehållet i andra relevanta avklarade kurser.

  • Ge namn och kontaktuppgifter till två personer som vid förfrågan kan agera akademiska referens till stöd för din ansökan. En akademisk referens kan vara t.ex.
   • En personlig handledare eller tidigare lärare, om du fortfarande studerar (eller avklarade dina studier under de senaste tre åren).
   • En akademisk bedömare från dina tidigare studier, om du inte nyligen studerat (mer än tre år sedan), eller, om detta inte är möjligt, en person som kan intyga din akademiska förmåga i ett formellt sammanhang.
  • En kopia av din kandidatuppsats med en kort sammanfattning om den är skriven på ett annat språk än engelska eller svenska. Om du just nu skriver din uppsats kan du inkludera ett utkast.

  Motiationsbrevet ska skrivas på engelska och ska besvara följande frågor (vi förväntar oss max en A4-sida).

  • Varför är du intresserad av programmet? Vilka är dina skäl för att välja det? Varför vill du påbörja studier på avancerad nivå vid denna tidpunkt i din akademiska karriär eller yrkeskarriär?
  • På vilket sätt är du behörig till programmet? Om du vid tidpunkten för ansökan inte är klar med dina studier på grundnivå, vänligen ge en uppskattning av förväntad tidpunkt för avklarandet av dessa.
  • På vilket sätt kommer programmet att främja dina karriärplaner? Vad hoppas du att åstadkomma efter masterexamen? Hur skulle detta program förbereda dig för den framtid du ser för dig själv?

  Se även How to apply.

 • Mer information

  Du hittar mer information om programmet, som intervjuer med tidigare studenter, på programmets hemsida.

  Masterprogram i matematik

 • Kontakt