Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i miljö- och hälsoskydd

Vill du arbeta för att avfall hanteras hållbart; att utsläppen är så små som möjligt, att föroreningar saneras och att miljöfarliga ämnen hanteras på ett säkert sätt; att skadliga ämnen inte hamnar i vår mat, dryck eller dricksvatten och att boendemiljöer är sunda?

Utbildningen syftar till att ge dig redskap och metoder att upptäcka, förhindra och åtgärda miljörisker. Inom utbildningen får du fördjupade kunskaper om det komplexa samspelet mellan människa och miljö. Du lär dig hur föroreningar uppkommer, omvandlas, sprids och omfördelas i vatten, mark och luft, samt deras inverkan på människan och miljö. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i miljökemi, eko- och humantoxikologi, miljömedicin, vattenförsörjning, miljöteknik, miljölagstiftning och kommunal förvaltning, och fysisk planering för en hållbar samhällsutveckling. Dessutom studeras inomhusmiljö, livsmedelssäkerhet och hälsa.

Utbildningen består av sju kurser och ett 30 hp självständigt arbete. Praktik och examensarbete hos miljöförvaltningar och andra potentiella arbetsgivare i Stockholmsregionen samt fokus på problemlösning är bärande element i utbildningen.

Masterutbildningen ger dig mycket goda möjligheter att få ett stimulerande arbete inom miljö- och hälsoskydd och hållbarhetsområdet. Det finns ett stort behov av miljö- och hälsoskyddsinspektörer i kommuner och länsstyrelser runt om i landet. Även inom näringslivet är efterfrågan på folk som kan arbeta som till exempel miljöledare eller hållbarhetsansvariga stor.

 

Coronavirusinformation
Information om covid-19

Bullermätning på gång
Bullermätning på gång Foto: Esmeralda Edwards
 • Programöversikt

 • Så ansöker du

  Anmälan öppen 15 mars - 19 april 2022. Sen anmälan till höstterminen 2022 öppnar 15 juli.

 • Möt oss

   

   

   
  Frida Nilsson

  Alumnporträtt - Frida Nilsson

  Utbildning
  Kandidatprogram i miljövetenskap vid Göteborgs universitet, Masterprogram i miljö- och hälsoskydd vid Stockholms universitet
  Examensår
  Masterexamen i miljö- och hälsoskydd juni 2021

  Varför valde du att studera miljö- och hälsoskydd?

  Jag hade sedan tidigare en kandidatexamen i miljövetenskap och visste att jag ville studera vidare för att specialisera mig inom miljöområdet och få större valmöjligheter när det kommer till jobb i framtiden. Att studera miljö- och hälsoskydd ger konkreta kunskaper som är användbara inom många typer av miljörelaterade yrken och möjligheten till jobb efter studier är stor.

  Vilka minnen har du från studietiden

  Min studietid var till stor del influerad av coronapandemin, men jag minns ändå min studietid med värme då jag tycker att vi som gick programmet var en liten men härlig grupp som trots mycket hemmastudier hade en bra sammanhållning.

  Vilka kunskaper och färdigheter från utbildningen har du mest nytta av i ditt yrke idag?

  Kurserna var omväxlande, där vissa var svårare och vissa lättare. Gemensamt var dock att alla var väldigt intressanta och kändes relevanta för arbetslivet. Jag uppskattar särskilt de många kontakter med arbetslivet vi hade under utbildningen i form av studiebesök och inspektörer som föreläste för oss studenter. Det gjorde det lite lättare att bilda sig en uppfattning om vad man kan tänkas jobba med efter avklarade studier. Den kurs i programmet som jag tycker att jag har haft mest nytta av i mitt arbetsliv hittills är "Miljölagstiftning, planering, förvaltning och kommunikation". Där lärde jag mig bland annat att läsa och tolka lagtext något som är ganska svårt och är en stor del av arbetet som inspektör. Jag lärde mig även mycket om förvaltningslagstiftningen, vilken är grunden till hur arbetet på en kommun eller offentlig myndighet går till.

  Vad vill du säga till eller tipsa dagens studenter om som du hade velat veta när du studerade?

  Ett tips jag har till nuvarande och kommande studenter på programmet är att ta tillvara på de kontakter inom yrkeslivet som ni får under utbildningen i form av exempelvis inspektörer på kommuner. Ställ många frågor och försök bilda dig en uppfattning om hur deras yrke ser ut och inom vad du skulle kunna tänka dig att arbeta efter utbildningen. Jag skulle även vilja tipsa om att så tidigt som möjligt under utbildningen börja fundera kring vad du skulle vilja skriva ditt examensarbete om. Fundera över vilka ämnen som föreläsningarna har handlat om som du tycker har varit roligast och intressantast och försök komma på om det finns något man skulle kunna undersöka vidare i ett examensarbete.

  Hur fick du ditt första jobb?

  Just nu jobbar jag som miljöinspektör på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, vilken omfattar Avesta, Fagersta och Norbergs kommuner. Under sista terminen på programmet, samtidigt som jag höll på att skriva mitt examensarbete, så höll jag även utkik efter jobb på arbetsförmedlingens hemsida. Det var framför allt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör som jag letade efter. Jag hittade ett par annonser som jag tyckte verkade intressanta och skickade in mina ansökningar. Jag blev kallad till intervju hos ett par kommuner och jag fick erbjudande om jobb redan innan jag var klar med utbildningen.

  Vad har du för karriärmässiga drömmar idag?

  För tillfället trivs jag bra med mitt jobb som miljöinspektör och jag lär mig nya saker varje dag. Min ambition är att arbeta med det så länge jag trivs och känner att jag utvecklas. När man studerar är man så himla fokuserad på vad som ska hända sen, efter man är klar, så nu när jag är där känner jag mig rätt nöjd att bara leva lite mer i nuet och inte tänka allt för långt i framtiden.

  Fridas mastersarbete ”Bullerskärmars inverkan på omkringliggande luftkvalitet – Mätningar och modelleringar av NOx” blev utsedd till årets bästa examensarbete inom luftvårdsområdet 2021.

  Läs mer här: Årets bästa examensarbete inom luftvårdsområdet 2021


   

  Möt våra alumner

  Fitsum Kflai

  Jag kom till Sverige 2013 och jobbade inom restaurangbranschen i några år.
  2018 tog jag beslutet att vidareutbilda mig och bygga på min kandidatexamen i marin livsmedelsteknik från Eritrea med en master. Jag valde Mastersprogrammet i miljö- och hälsoskydd för att jag ville jobba med miljö-, hälso- och livsmedelsfrågor. En annan anledning till mitt val var att programmet är brett och ger stora möjligheter till framtida karriär. När jag tog examen hade jag redan fått ett jobb på miljökontoret i Södertälje, där jag hade gjort min praktik under utbildningen.

   

  Esmeralda Edwards

  Efter flera år som kvalitetsansvarig på ett av Sveriges ledande kostillskottföretag där jag jobbat med allt från nutrition till förpackningsalternativ och miljöfrågor, ville jag bredda min kunskap för att kunna ge råd till andra om hur man kan navigera genom miljörättens djungel och olika miljöinriktade val. Att plugga master i miljö- och hälsoskydd kändes då som en given väg att gå för att skola om. Idag jobbar jag som miljöinspektör i Järfälla kommun; en kommun i ständig utveckling.

  Som grundutbildning har jag en kandidatexamen i nutrition; en bred utbildning med mycket kemi och biologi till grunden och en hel del om människokroppens fysiologi - en bra bas att stå på för att förstå hur miljö och hälsa kopplas ihop!

   

 • Kontakt

  Studievägledare

  Paula Jokela, studeranu@aces.su.se, 08-6747339

  Institutionen för miljövetenskap