Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i miljö- och hälsoskydd

Drivs du av en passion för miljöfrågor och letar efter en utbildning som inte bara ger kunskap utan också öppnar dörrar till spännande karriärmöjligheter? Då ska du söka vårt program i miljö- och hälsoskydd.

Miljö och hälsoskydd

Samhället har ett stort och växande behov av experter inom miljö- och hälsoskydd, och din framtid som miljö- och hälsoskyddsinspektör, miljökonsult, miljöstrateg eller hållbarhetsansvarig kan börja här. Vår masterutbildning i miljö- och hälsoskydd ger dig den eftertraktade kompetens som arbetsmarknaden söker.

På vårt masterprogram i miljö- och hälsoskydd erbjuder vi en praktiskt orienterad utbildning, nära kopplad till arbetslivet, som riktar sig till dig som vill förstå och lösa komplexa miljöutmaningar. Genom att integrera kunskap inom miljövetenskap, miljöteknik, miljölagstiftning, livsmedel och hälsa, förvaltning och kommunikation ger vi dig verktygen för att skapa effektiva lösningar.

Ger dig eftertraktad kompetens
Under utbildningen kommer du att lära dig att tillämpa din kunskap om miljö och hälsa för att adressera verkliga problem och fatta beslut baserat på vetenskapliga metoder. Vår utbildning ger dig förmågan att navigera genom målkonflikter och utveckla hållbara lösningar. Efter examen kommer du att ha kompetens att tillämpa miljölagstiftningen och spela en viktig roll i att upptäcka, förebygga och lösa miljö- och hälsorisker. Det handlar om att säkerställa hållbar avfallshantering, att sanera föroreningar och att säkra att skadliga ämnen inte hamnar i vår mat eller dricksvatten.

Nära koppling till arbetslivet
Vi bjuder in många miljö- och hälsoskyddsinspektörer och miljökonsulter för att undervisa, och vi har en kontinuerlig dialog med arbetsgivare om hur vi kan förbättra utbildningen. En viktig del av programmet är en obligatorisk praktik på en miljöförvaltning, annan myndighet eller företag, där du kan applicera dina färdigheter.

Vi välkomnar alla
Vi välkomnar studenter med olika bakgrund och erfarenheter, för vi vet att mångfalden av perspektiv berikar vår gemenskap och stärker vårt arbete för en hållbar framtid. För att lyckas i studierna krävs dock grundläggande kunskaper inom naturvetenskap.

Om du är intresserad av en kortare utbildning och vill bredda din kompetens med utvalda kurser inom miljö- och hälsoskydd, besök Kurspaket i miljö och hälsa för mer information. Ditt äventyr i miljö- och hälsoskydd kan börja här!

Några ord från våra studenter

Studenter ord
 • Programöversikt

  Utbildningen består av obligatoriska, valbara och valfria kurser samt ett 30 hp självständigt arbete. På de flesta kurserna medverkar personer som arbetar inom området, vilket ger dig aktuella och relevanta kunskaper. För att du ska få en bra bild av arbetslivet ingår även en obligatorisk praktikperiod hos miljöförvaltningar eller andra potentiella arbetsgivare. Vi uppmuntrar även att det självständiga arbetet genomförs i samverkan med en myndighet eller ett företag.

  År 1

  Obligatoriska kurser, 60 högskolepoäng

  Klicka på kursnamnet för att läsa mer om kursen.

  Hösterminen

  Miljö och hälsa (MI7009) 15 hp

  Programmet inleds med kurs Miljö och hälsa som beskriver miljö- och hälsoskyddsproblem, som till exempel luftföroreningar och miljö- och hälsofarliga kemikalier. Kursen lär dig hur dessa problem kan förstås, och risker bedömas.

  Miljöskyddsteknik (MI8011) 15 hp

  Terminens andra kurs, Miljöskyddsteknik, introducerar dig till strategier, systemsyn och metoder i miljöskyddsarbetet. Du lär dig grunderna för vattenrening, luftvård och marksanering, samt avfallshantering och bullerkontroll.

   

  Vårterminen

  Miljölagstiftning, planering, förvaltning och kommunikation (MI7010) 15 hp

  Vårterminens första kurs ger dig grundläggande kunskaper i
  miljölagstiftning, kommunal förvaltning och fysisk planering för en hållbar samhällsutveckling. Du lär dig även strategier för kommunikation och diskutera etiska aspekter i miljöarbetet.

  Livsmedelssäkerhet och tillsyn (MI8013) 7,5 hp

  Kurs Livsmedelssäkerhet och tillsyn lär dig grunderna för livsmedelslagstiftning och dess tillämpningar, livsmedelstoxikologi och provtagningsstrategier.

  Praktik i miljö- och hälsoskydd (MI8014) 7,5 hp

  Första året avslutas med fem veckors praktik på en miljöförvaltning, annan myndighet eller företag. Praktikkursen ger dig möjlighet att tillämpa dina teoretiska kunskaper i praktiken och skapa kontakter.

   

  År 2

  15 hp valbara kurser, 15 hp valfria kurser och ett 30 hp självständigt arbete

  Höstterminen

  Nedan är ett exempel på kurser inom huvudområdet miljö- och hälsoskydd du kan välja att läsa.

  Problemlösning för en hållbar framtid (MI8019) 15 hp - ny kurs med start HT2024

  Systemanalys för miljövård (GE7093) 15 hp - huvudområde Geografi och tvärvetenskaplig miljövård

  Vårterminen

  Miljö- och hälsoskydd, självständigt arbete (MI9005), 30 hp

 • Så ansöker du

  Anmälan öppnar i mitten av mars och är öppen ca en månad. Hitta alla viktiga datum på antagning.se

 • Mer information

  Programöversikt - År 1

  Kurser MHS

  Programöversikt År 2

  MHS kurser år 2
 • Möt oss

   

  Möt våra studenter

  Sara

  MHS-student Sara

  Utbildningen är väldigt inspirerande och fylld med relevanta föreläsningar och seminarier. En bra utbildningsform med en blandning av föreläsningar, studiebesök och aktiva uppgifter där vi får träna på att presentera, argumentera och förhandla.

  Det verkar finnas stora möjligheter till jobb och jag vill jobba där jag kan göra nytta för människors hälsa och miljön. Det kan vara en kommun eller myndighet som länsstyrelsen eller livsmedelsverket.

  Jag tycker du ska välja den här utbildningen om du vill kunna påverka hur samhället tar sig an frågor om människors hälsa och miljön, om du vill ha ett jobb som är omväxlande, spännande och om du trivs med att kommunicera och arbeta med människor. Om du är intresserad av att påverka och ta ansvar för att miljöbalken samt andra regler, förordningar och rekommendationer följs. Om du vill ha en bred utbildning som är både teoretisk och praktisk om miljö- och hälsoskyddsfrågor.

  Sara började på MHS-programmet 2023.

   

  Love

  MHS-student Love

  Den här utbildningen är toppen! Mycket intressanta och relevanta föreläsningar och andra moment. Lärarna är väldigt engagerade.

  Arbetsmarknaden är stor och varierad och jag ser fram emot att jobba inom ramen för miljö och hälsa.

  Jag tycker du ska välja den här utbildningen för att det är roliga kurser, stora möjligheter till jobb, väldigt lärorikt och engagerade lärare.

  Love började på MHS-programmet 2023.

   

  Lisa

  MHS-student Lisa

  Jag valde MHS-programmet eftersom kurserna verkade relevanta för den typ av yrke jag vill ha efter examen.

  Jag vill jobba inom miljöskydd. Efter att jag hade påbörjat min kandidat i Skottland inom sociologi/kriminologi insåg jag att jag ville fokusera på miljöbrott. Jag bytte då till universitetets kandidatprogram i miljögeografi som gav mig en god grund. Jag vill arbeta med miljö- och hälsoskydd som ett sätt att förhindra miljö- och hälsoförstörande aktiviteter och valde därför mastersprogrammet i miljö- och hälsoskydd hos SU.

  Jag tycker du ska välja den här utbildningen eftersom det finns en stor (!) arbetsmarknad och de jobb man kan få är både givande och viktiga eftersom de hjälper skydda miljön och människors hälsa.

  Lisa började på MHS-programmet 2023.
   

  Jonas

  MHS-student Jonas

  ”Miljö och hälsa” är en mycket bra och lärorik kurs.
  Kursen ”miljölagstiftning, planering, förvaltning och kommunikation” var bra och relevant för yrkesrollen som inspektör. Åsa Romson är en mycket bra lärare.
  ”Praktik i miljö- och hälsoskydd” är ett bra moment i utbildningen.

  Jag vill jobba inom miljö- och hälsoskydd på en kommunal miljöförvaltning och skolar om mig efter att ha arbetat bl.a. som kemist och projektledare inom kärnkraft. Jag ser även att det finns möjlighet att jobba som miljökonsult inom den privata sektorn efter examen i miljö- och hälsoskydd.

  Jag tycker att du ska välja den här utbildningen för att undervisningen håller en hög kvalitet med lärare som är framstående forskare inom miljövetenskap. MHS-utbildningen leder fram till en spännande och meningsfull roll i yrkeslivet. En bra utbildning som leder till jobb.

  Jonas började på MHS-programmet 2022.

   

  Möt våra alumner

   

   
   

  Alumnporträtt - Frida Nilsson

  Utbildning
  Kandidatprogram i miljövetenskap vid Göteborgs universitet, Masterprogram i miljö- och hälsoskydd vid Stockholms universitet

  Examensår
  Masterexamen i miljö- och hälsoskydd juni 2021

  Varför valde du att studera miljö- och hälsoskydd?
  Jag hade sedan tidigare en kandidatexamen i miljövetenskap och visste att jag ville studera vidare för att specialisera mig inom miljöområdet och få större valmöjligheter när det kommer till jobb i framtiden. Att studera miljö- och hälsoskydd ger konkreta kunskaper som är användbara inom många typer av miljörelaterade yrken och möjligheten till jobb efter studier är stor.

  Vilka minnen har du från studietiden
  Min studietid var till stor del influerad av coronapandemin, men jag minns ändå min studietid med värme då jag tycker att vi som gick programmet var en liten men härlig grupp som trots mycket hemmastudier hade en bra sammanhållning.

  Vilka kunskaper och färdigheter från utbildningen har du mest nytta av i ditt yrke idag?
  Kurserna var omväxlande, där vissa var svårare och vissa lättare. Gemensamt var dock att alla var väldigt intressanta och kändes relevanta för arbetslivet. Jag uppskattar särskilt de många kontakter med arbetslivet vi hade under utbildningen i form av studiebesök och inspektörer som föreläste för oss studenter. Det gjorde det lite lättare att bilda sig en uppfattning om vad man kan tänkas jobba med efter avklarade studier. Den kurs i programmet som jag tycker att jag har haft mest nytta av i mitt arbetsliv hittills är "Miljölagstiftning, planering, förvaltning och kommunikation". Där lärde jag mig bland annat att läsa och tolka lagtext något som är ganska svårt och är en stor del av arbetet som inspektör. Jag lärde mig även mycket om förvaltningslagstiftningen, vilken är grunden till hur arbetet på en kommun eller offentlig myndighet går till.

  Vad vill du säga till eller tipsa dagens studenter om som du hade velat veta när du studerade?
  Ett tips jag har till nuvarande och kommande studenter på programmet är att ta tillvara på de kontakter inom yrkeslivet som ni får under utbildningen i form av exempelvis inspektörer på kommuner. Ställ många frågor och försök bilda dig en uppfattning om hur deras yrke ser ut och inom vad du skulle kunna tänka dig att arbeta efter utbildningen. Jag skulle även vilja tipsa om att så tidigt som möjligt under utbildningen börja fundera kring vad du skulle vilja skriva ditt examensarbete om. Fundera över vilka ämnen som föreläsningarna har handlat om som du tycker har varit roligast och intressantast och försök komma på om det finns något man skulle kunna undersöka vidare i ett examensarbete.

  Hur fick du ditt första jobb?
  Just nu jobbar jag som miljöinspektör på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, vilken omfattar Avesta, Fagersta och Norbergs kommuner. Under sista terminen på programmet, samtidigt som jag höll på att skriva mitt examensarbete, så höll jag även utkik efter jobb på arbetsförmedlingens hemsida. Det var framför allt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör som jag letade efter. Jag hittade ett par annonser som jag tyckte verkade intressanta och skickade in mina ansökningar. Jag blev kallad till intervju hos ett par kommuner och jag fick erbjudande om jobb redan innan jag var klar med utbildningen.

  Vad har du för karriärmässiga drömmar idag?
  För tillfället trivs jag bra med mitt jobb som miljöinspektör och jag lär mig nya saker varje dag. Min ambition är att arbeta med det så länge jag trivs och känner att jag utvecklas. När man studerar är man så himla fokuserad på vad som ska hända sen, efter man är klar, så nu när jag är där känner jag mig rätt nöjd att bara leva lite mer i nuet och inte tänka allt för långt i framtiden.

  Fridas mastersarbete ”Bullerskärmars inverkan på omkringliggande luftkvalitet – Mätningar och modelleringar av NOx” blev utsedd till årets bästa examensarbete inom luftvårdsområdet 2021.

  Läs mer här: Årets bästa examensarbete inom luftvårdsområdet 2021


   

  Fitsum Kflai

  Jag kom till Sverige 2013 och jobbade inom restaurangbranschen i några år.
  2018 tog jag beslutet att vidareutbilda mig och bygga på min kandidatexamen i marin livsmedelsteknik från Eritrea med en master. Jag valde Mastersprogrammet i miljö- och hälsoskydd för att jag ville jobba med miljö-, hälso- och livsmedelsfrågor. En annan anledning till mitt val var att programmet är brett och ger stora möjligheter till framtida karriär. När jag tog examen hade jag redan fått ett jobb på miljökontoret i Södertälje, där jag hade gjort min praktik under utbildningen.

   

  Esmeralda Edwards 

  Efter flera år som kvalitetsansvarig på ett av Sveriges ledande kostillskottföretag där jag jobbat med allt från nutrition till förpackningsalternativ och miljöfrågor, ville jag bredda min kunskap för att kunna ge råd till andra om hur man kan navigera genom miljörättens djungel och olika miljöinriktade val. Att plugga master i miljö- och hälsoskydd kändes då som en given väg att gå för att skola om. Idag jobbar jag som miljöinspektör i Järfälla kommun; en kommun i ständig utveckling.
  Som grundutbildning har jag en kandidatexamen i nutrition; en bred utbildning med mycket kemi och biologi till grunden och en hel del om människokroppens fysiologi - en bra bas att stå på för att förstå hur miljö och hälsa kopplas ihop!

 • Arbetsmarknad och karriär

  Efter utbildningen i miljö-och hälsoskydd får man jobb

  MHS fått arbete

  Miljö- och hälsoskyddsinspektörer är bland de 43 yrken med mycket stora möjligheter till arbete år 2026 (enligt DN undersökning november 2023)

 • Kontakt

  Studievägledare

  Paula Jokela, studeranu@aces.su.se, 08-6747339

  Institutionen för miljövetenskap