Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i miljö- och hälsoskydd

  • 120 hp

Vill du arbeta för att avfall hanteras hållbart; att utsläppen är så små som möjligt, att föroreningar saneras och att miljöfarliga ämnen hanteras på ett säkert sätt; att skadliga ämnen inte hamnar i vår mat, dryck eller dricksvatten?

Sen anmälan till höstterminen 2020 öppnar 15 juli.

 

Utbildningen syftar till att ge dig redskap och metoder att upptäcka, förhindra och åtgärda miljörisker. Inom utbildningen får du fördjupade kunskaper om det komplexa samspelet mellan människa och miljö. Du lär dig hur föroreningar uppkommer, omvandlas, sprids och omfördelas i vatten, mark och luft, samt deras inverkan på människan och miljö. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i miljökemi, eko- och humantoxikologi, miljömedicin, vattenförsörjning, miljöteknik, miljölagstiftning och kommunal förvaltning, och fysisk planering för en hållbar samhällsutveckling. Dessutom studeras inomhusmiljö, livsmedelssäkerhet och hälsa.

Utbildningen består av sju kurser och ett 30 hp självständigt arbete. Praktik och examensarbete hos miljöförvaltningar och andra potentiella arbetsgivare i Stockholmsregionen samt fokus på problemlösning är bärande element i utbildningen.

Masterutbildningen ger dig mycket goda möjligheter att få ett stimulerande arbete inom miljö- och hälsoskydd och hållbarhetsområdet. Det finns ett stort behov av miljö- och hälsoskyddsinspektörer i kommuner och länsstyrelser runt om i landet. Även inom näringslivet är efterfrågan på folk som kan arbeta som till exempel miljöledare eller hållbarhetsansvariga stor.

 

Om situationen så kräver, kommer undervisningen i början av höstterminen 2020 att ges på distans.

Läs mer: Information till studenter och medarbetare om coronaviruset