Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Historisk sociolingvistik

Kursen behandlar historisk sociolingvistik som forskningsområde, vilket innefattar teorier och forskning om språk, språkbruk och texter i förfluten tid med ett socialt förklaringsperspektiv på variation och förändring.

Tonvikten i kursen ligger på exempel från den nordiska språk- och texthistorien, och med utgångspunkt i olika material prövas metoder för analys och tolkning inom forskningsområdet.

Vi ger kurser i Nordiska språk med historisk inriktning i intervaller om ca två år. Vi rekommenderar att du läser kurserna i en viss ordning, med det är inte nödvändigt att göra det. 

Rekommenderad kursordning

Medeltida handskrift, sms-bubblor och hand som håller en mobiltelefon
Medeltida handskrift A29,w,1,201r. Foto sms: Pia Nordin; mobil: silviarita, Pixabay.