Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Historisk sociolingvistik

Kursen behandlar historisk sociolingvistik som forskningsområde, vilket innefattar teorier och forskning om språk, språkbruk och texter i förfluten tid med ett socialt förklaringsperspektiv på variation och förändring.

Tonvikten i kursen ligger på exempel från den nordiska språk- och texthistorien, och med utgångspunkt i olika material prövas metoder för analys och tolkning inom forskningsområdet.