Historisk sociolingvistik, 7,5 hp

Kursen behandlar historisk sociolingvistik som forskningsområde, vilket innefattar teorier och forskning om språk, språkbruk och texter i förfluten tid med ett socialt förklaringsperspektiv på variation och förändring.

Tonvikten i kursen ligger på exempel från den nordiska språk- och texthistorien, och med utgångspunkt i olika material prövas metoder för analys och tolkning inom forskningsområdet.

Kursupplägg

Examination

Se kursplanen.

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen