Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Reklam och PR I, kurspaket

Marknadskommunikation är otroligt viktigt för framgångsrika företag och organisationer. Vill du jobba med just dessa frågor – att skapa bilden av ett företag eller en organisation i offentligheten – då är kurspaketet reklam och PR I en viktig första byggsten.

Människor idag översköljs ständigt av en enorm mängd budskap från diverse olika aktörer. De som lever i storstadsmiljöer exponeras till exempel för flera tusen kommersiella budskap varje dag, i allt från den offentliga stadsmiljön, till reklam i radio och TV, budskap i sociala medier, och produktplaceringar i film, musik och böcker. Hur ska man nå igenom det här bruset och lyckas få rätt personer att uppfatta företagets eller organisationens budskap på det sätt som man vill?  

Om du är intresserad av de här frågorna är en utbildning inom reklam och PR, eller marknadskommunikation med ett annat ord, rätt väg att gå. Det är nämligen genom marknadskommunikationen som företag och organisationer får en chans att kommunicera med olika intressegrupper, och det är genom marknadskommunikation som vi som enskilda konsumenter får en chans att se vad företag och organisationer står för.

I kurspaket reklam och PR I har vi lagt stor vikt vid att verkligen sätta in marknadskommunikationen i en större kontext. Det räcker inte att bara veta hur man gör snitsig reklam eller sätter ihop ett slagkraftigt pressmeddelande. Vill man använda marknadskommunikation som en strategisk resurs behöver man förstå hela företaget eller organisationen samt den större kontext i vilken man verkar. Därför ger kurspaketet grundläggande kunskaper om reklam och PR genom att introducera fundamentala företagsekonomiska förståelse- och analysmodeller.

Kurspaket stannar dock inte vid detta, utan get också en bredare förståelse för att marknadskommunikation är något som präglar människors vardag i hög utsträckning. Marknadskommunikationen når in i våra liv i stort sett överallt och berättar om företag och organisationers verksamhet och erbjudanden. Men marknadskommunikation är också långt mer än bara ett verktyg för företag att nå ut med sina budskap, den skapar också bilder av hur livet ska levas och vad som är eftersträvansvärt och viktigt. Det är knappast en överdrift att säga att marknadskommunikation, på en aggregerad nivå, bidrar till att skapa det samhälle vi lever i. Att jobba med marknadskommunikation är därför ett arbete som innebär ett stort ansvar, både gentemot arbetsgivaren och mot samhället i stort.

Vill du alltså få en bred förståelse för reklam och PR som en strategisk företagsresurs, men också en förståelse för marknadskommunikationens roll i en bredare samhällskontext, då är kurspaketet reklam och PR I rätt för dig.

Reklam och PR I överlappar till stor del med kurspaketet Företagsekonomi I.

 • Kursupplägg

  Kurserna i kurspaketet läses dagtid på heltid, 100%. Som antagen på kurspaketet måste du vid terminsstarten registrera dig på respektive kurs.

  Undervisning

  Undervisningen i kurserna består av föreläsningar samt gruppövningar och/eller seminarier. För mer information se respektive kurs.

  Kurser inom kurspaketet


  Reklam & PR grundläggande management, 7,5 hp

  Reklam & PR grundläggande redovisning, 7,5 hp

  Reklam & PR grundläggande marknadsföring, 7,5 hp

  Marknadsjuridiska perspektiv, 7,5 hp

   

  Examination

  I kurspaketet förekommer olika examinationsformer såsom individuella skriftliga tentamina, hemtentamina samt löpande examination i enlighet med vad som anges för respektive kurs.

  Från och med höstterminen 2016 gäller nya examenskrav.

  Betygsättning

  Betyg ges på varje enskild kurs. Betygsättning i respektive kurs anges enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg och om det finns möjlighet till komplettering av Fx framgår detta av respektive kursplan.

  Betygskriterier

  Betygskriterier fastställs för varje kurs av examinator och anges i skriftliga anvisningar som finns tillgängliga på respektive kurshemsida inför kursstart.

 • Mer information

  Arbetsmarknad och karriär

  Studier i reklam och PR förbereder dig för arbeten inom kommunikationsbranschen. Detta inkluderar till exempel byråer med fokus på reklam, PR, varumärken, design eller digital marknadsföring. Alternativt på företag och organisationers marknads-/informationsavdelning. Din roll kan till exempel vara projektledare, informationsansvarig, strateg eller planner.

 • Kontakt

  Studievägledning - Reklam och PR

  Malin Thunholm
  Rum: 15:212
  Tfn: 08-16 26 73
  E-post: studievagledare.reklampr@sbs.su.se
  Telefontid: tisdag-torsdag kl. 9.30-10.30 samt 11:00-12:00
  Besöksstid: (drop-in utan tidsbokning): inställd tills vidare.