Reklam och PR II, kurspaket, 30 hp

Terminen består av fyra kurser som fördjupar och utvecklar ditt kunnande inom strategisk Reklam och PR: tillämpningar och samhällsrelevans. Fokus ligger på strategi ur en organisations perspektiv och ur andra samhällsaktörers perspektiv. Bland andra tas relationella perspektiv som utgångspunkt för att behandla strategiskt tänkande. Terminen ger således ett granskande perspektiv på organisatorisk kommunikation i syfte att främja ett kreativt, reflekterat förhållande till Reklam och PR.

(Reklam och Pr II överlappar till viss del med Företagsekonomi II, dessa kurser kan inte tas med i samma examen:

Reklam & PR: Fortsättningskurs i marknadsföring och Företagsekonomi: Marknadsföring II.

Reklam & PR: Fortsättningskurs i management och Företagsekonomi: Organisation II)

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen