Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kommunikation och lärande i naturvetenskaplig undervisning i grundskolans förskoleklass och årskurs 1-6

Kursen vänder sig till dig som vill prova på att läsa en kurs inom grundlärarprogrammet F-3 eller 4-6. Även du som är verksam lärare är välkommen att söka kursen.

Kurssida UM2034
Foto: Mostphotos

Kursen behandlar relevant ämnes- och ämnesdidaktisk teori för undervisning i naturvetenskapliga ämnen i grundskolans årskurs F-3 och 4-6. Särskilt fokuserar kursen på undervisningens syften, klassrumskommunikation, naturvetenskapligt språkbruk, styrdokument och bedömning utifrån ämnesdidaktisk forskning.

Relaterat till planering och organisering av undervisning samt bedömning i grundskolans tidigare år fokuseras följande områden:

  • Organismers livscykler
  • Livets utveckling och mångfald
  • Människokroppen och hälsa samt sexualitet, samtycke och relationer
  • Materials egenskaper
  • Astronomi med fokus på solsystemets himlakroppar och deras rörelser
  • Elektriska kretsar
  • Modeller och representationer som stöd för lärande och som didaktiskt stöd i undervisningen
  • Dokumentationsformer för lärande
  • Ämnesdidaktiska verktyg som stödjer kommunikation för lärande

Kursen kräver tillgång till dator, webbkamera, mikrofon samt internetuppkoppling.