Forskningsämnen

Statistiska institutionen har en tradition av forskning inom tillämpad statistik. Vid institutionen har internationellt kända namn som Gustav Sundbärg, Erland Hofsten och Tore Dalenius verkat.

Då Statistiska institutionen tillhör den samhällsvetenskaplig fakulteten sker vår forskning till stor del inom tillämpad statistik. Vår forskning är till nytta för andra samhällsvetenskapliga discipliner som till exempel sociologi, demografi, kriminologi, ekonomi och kulturgeografi.

Redan 1903 utnämndes Gustav Sundbärg till docent i statistik vid dåvarande Stockholms högskola. Senare har även Erland Hoffsten och Tore Dalenius verkat vid institutionen.

Våra forskningsområden

Forskningsämnen

Använd knapparna för att filtrera på forskningsområde