Om oss

På Statistiska institutionen undervisar vi i och forskar kring ämnet statistik. Vi ger kurser i ämnet från grundnivå till forskarnivå. Statistik introducerades på dåvarande Stockholms högskola 1903 då Gustav Sundbärg utnämndes till docent i statistik. Statistiska institutionen bildades cirka 1950.

Institutionen har runt 35 medarbetare inklusive övningslärare.  Idag har vi fyra professorer och en lärarkår bestående av ungefär 15 heltidstjänster, varav runt 10 är lektorer eller docenter. Den administrativa personalen består av fyra personer och har hand om exempelvis kursadminstration, studievägledning, webb och ekonomi.

Vi har 4 doktorander. På grund- och avancerad nivå studerar runt 800 registrerade studenter varje termin.

 

Historia

Det var den 8 oktober 1903 som Gustav Sundbärg utsågs till docent i statistik vid den högskola som från 1961 utgör Stockholms Universitet.

100 år senare, den 8 oktober 2003 anordnade Statistiska institutionen vid Stockholms Universitet en jubileumskonferens i form av ett halvdagssymposium för att fira att ett sekel förflutit sedan Stockholms Högskola fick sin första docent i statistik.

Du kan läsa mer om institutionens, och fakultetens, historia i Faculty of Social Scienses 1964-2014 samt i  Statistiska institutionens jubileumskonferens (303 Kb) .

 

Priser och utmärkelser

Följande priser och utmärkelser har tilldelats anställda vid institutionen.

Varje år belönar Stockholms universitet en eller flera personer med utmärkelsen Årets lärare. Följande personer vid Statistiska institutionen har tilldelats priset.

2020

Jessica Franzén, universitetslektor

Om årets lärare

 

Kontakt

Prefekt
Administrativ chef och presskontakt
På denna sida