Samarbeten

Det finns många sätt att samarbeta med oss på Statistiska institutionen. Här nedan kan du läsa om några av dessa!

 

Alumn

Har du läst statistik hos oss? Då hälsar vi dig välkommen till Statistiska institutionens alumnnätverk!

Gruppen är till alla som har läst statistik vid Statistiska institutionen, och vi vill erbjuda er uppdaterad information om vad som händer på institutionen, speciella seminarier och samkväm för er samt tips om kurser och publikationer.

I gengäld hoppas vi kunna locka er att delta i verksamhet för våra studenter, så att de får en inblick i hur de kan få användning av sina statistikstudier.

Du hittar nätverket genom att gå in på Statistiska institutionens alumngrupp, https://www.linkedin.com/groups/7450161

Du kan också hålla kontakten med alumnnätverket vi Stockholms universitet

 

Studiebesök för högstadie- och gymnasieklasser

Är du lärare eller studievägledare på högstadiet eller gymnasiet? Tror du att dina elever skulle vara intresserade av att få besök av en forskare eller statistikstudent?
 

Dirigent

Vi vill gärna sprida information om statistik och dess användningsområden och kommer gärna ut till skolor i Stockholmsområdet och berättar om ämnet.

Vill ni veta mer så kontakta Statistiska institutionens administrativa chef Richard Hager.

Vilken verklighet döljer sig bakom siffror egentligen? Varför behövs statistik?

Statistiska metoder används exempelvis vid opinions- och marknadsundersökningar och för att göra ekonomiska prognoser. Statistik utgör ofta ett ovärderligt underlag för viktiga beslut inom samhällsplanering, ekonomi och hälso- och sjukvård. Statistiska metoder används också inom läkemedelsforskning, psykologisk forskning och industriell kvalitetskontroll.

Statistik - ett samhällsämne

Statistik är ett samhällsvetenskapligt ämne och är viktigt för att kunna förstå vad som händer i vårt samhälle och världen. Kunskaper om statistik ger dig bättre förutsättningar att kunna granska och tolka de siffror som hela tiden omger oss.

Ämnesblad Statistik (78 Kb)

 

Konsultation i Statistik

Statistiska institutionen erbjuder statistisk rådgivning till forskare, myndigheter och privata företag.

Är du intresserad av att veta mer så är du välkommen att kontakta oss på konsultation@stat.su.se.

Rådgivning kan ske inom områdena matematisk-, industriell-, medicinsk- och surveystatistik, där olika former av surveystatistik är vårt specialområde.

Vi besitter spetskompetens inom områdena undersökningsmetodik, allmän statistikproduktion, bayesiansk inferens, design av planerade experiment och internationella undersökningar.

Exempel på statistiska metoder där vi kan bidra med rådgivning:

  • Sampling
  • Regressionsanalys
  • Försöksplanering
  • Multivariat analys
  • Analys av överlevnadsdata

Vi söker alltid nya samarbetspartners för våra uppsatsstudenter på kandidatnivå eller på masternivå. Detta samarbete tar oftast formen att studenten utför ett statistikjobb på ett företag. Det "jobbet" använder de sedan i sitt examensarbete.

 

Genom samverkan med andra lärosäten och samarbeten inom kultur, näringsliv och offentlig sektor bidrar Stockholms universitet till samhällsutvecklingen. Samarbetena ger även viktig näring till nya idéer inom forskning och utbildning.

Läs mer om samarbeten och samhällsutveckling vid Stockholms universitet

 

Kontakt

Prefekt
Administrativ chef och presskontakt
På denna sida