Organisation

Vid Statistiska institutionen arbetar ca 40 anställda, som utgörs av lärare, forskare och teknisk/administrativ personal.

 

Institutionen leds av en prefekt. I ledningsgruppen ingår även en ställföreträdande prefekt, en studierektor på grund- och avancerad nivå, en studierektor på forskarnivå och en administrativ chef.

Prefekt

Michael Carlson
Universitetslektor

Ställföreträdande prefekt

Mattias Villani
Professor

Studierektor på grund- och avancerad nivå

Jessica Franzén
Universitetslektor

Studierektor på forskarnivå

Tatjana von Rosen
Docent

Administrativ chef

Richard Hager

 

Institutionsstyrelse

Institutionen leds av en styrelse med valda representanter och med prefekt som ordförande. Styrelsen sammanträder cirka 5 gånger per termin.

Mandatperioden för den nuvarande styrelsen sträcker sig fram till och med 31 december 2023.

Ordinarie

Michael Carlson, ordförande
Ellinor Fackle Fornius
Jessica Franzén
Gebrenegus Ghilagaber
Richard Hager
Frank Miller
Tatjana von Rosen
Mattias Villani
Michelle Berglund (studeranderepresentant)
Karl Sigfrid (studeranderepresentant)

Suppleanter

Dan Hedlin
Johan Koskinen
Håkan Slättman
Yulia Ryanova (studeranderepresentant)

 

Arbetsgrupper

Vid institutionen finns ett antal arbetsgrupper som bereder ärenden till institutionsstyrelsen.

Nämnd som bl.a. diskuterar och bereder ärenden gällande strategiska frågor rörande utbildning på grund- och avancerad nivå.

Ledamöter

Michael Carlson
Andriy Andreev
Ellinor Fackle Fornius
Jessica Franzén (sammankallande)
Studie- och karriärvägledare
Ellen Björk Griffith (studeranderepresentant)
Yulia Ryanova (studeranderepresentant)

Nämnd som bl.a. diskuterar och bereder ärenden gällande strategiska frågor rörande forskning och forskarutbildning.

Ledamöter

Ellinor Fackle Fornius
Frank Miller
Matias Quiroz
Tatjana von Rosen
Mattias Villani (sammankallande)
Ganna Fagerberg, studeranderepresentant
Martin Hyllienmark, studeranderepresentant

Institutionen har en grupp för arbetsmiljö och likabehandling som bevakar institutionens arbetsmiljöarbete (fysisk och psykosocial arbetsmiljö) och jämställdhetsarbete. Arbetsgruppen ansvarar för att ta fram en arbetsmiljöplan och en likabehandlingsplan. Gruppen ska också genomföra aktiviteter som fastställs i respektive planer.

Ledamöter

Michael Carlson (ordförande)
Richard Hager (miljörepresentant)
Håkan Slättman (arbetsmiljöombud)
Tatjana von Rosen (lärarrepresentant)
Acke Arvidsson (studeranderepresentant)

 
 

Styrdokument

Styrdokument för Statistiska institutionen.

 

Arbetsmiljö och likabehandling

Vid Statistiska institutionen finns en grupp för arbetsmiljö och likabehandling som arbetar för att institutionen ska vara en arbetsplats fri från diskriminering och trakasserier. Gruppen jobbar både utifrån ett student- och personalperspektiv.

Läs mer

 

Kontakt

Prefekt
Administrativ chef och presskontakt
På denna sida