Examen

Efter att du har avslutat dina studier vid Stockholms universitet kan du ansöka om examen, om du uppfyller examenskraven. Här kan du läsa mer om vad som krävs för att kunna ta ut en examen i statistik. Utbildningen vid Statistiska institutionen kan leda först till kandidatexamen och sedan till masterexamen.

När du har läst 180 hp varav 90 hp i statistik kan du ta ut en kandidatexamen i ämnet. Då har du skrivit ett självständigt arbete, uppsats i statistik om 15 hp.

Det finns kandidatprogram (180 hp) vid Stockholms universitet där statistikämnet ingår eller kan ingå. T ex Kandidatprogrammet i Nationalekonomi och statistik och Samhällsplanerarprogrammet. Om du läser 90 hp i statistik inom ett av dessa program, inklusive uppsatsen, så kan du ta ut en kandidatexamen i statistik.

Efter att du har tagit ut din kandidatexamen i statistik är du behörig till vårt Masterprogram i statistik. Masterprogrammet omfattar 120 hp. Du kan läsa statistikkurser på avancerad nivå i hela Masterprogrammet. I programmet finns också 30 hp valfria kurser, då du kan välja att läsa ett annat ämne.

Sista terminen i Masterprogrammet skriver du en Masteruppsats om 30 hp. När du har fullgjort hela programmet kan du ta ut en masterexamen i statistik.
Du kan också läsa till masterexamen genom att läsa kurserna fristående från programmet. De kurser som är obligatoriska i Masterprogrammet är dock behörighetsgivande till masteruppsatskursen, så även om du läser kurserna fristående från programmet kommer du att behöva följa samma kursobligatorium som de studenter som läser Masterprogrammet.

 

Så tar du ut din examen

När du uppfyller kraven för en examen kan du ansöka om examensbevis via Ladok för studenter eller via Examensenheten vid Stockholms universitet.

Här kan du läsa mer om att ansöka om examen och de examensregler som gäller.

Du kommer inte automatiskt att få din examen när du har avslutat dina studier, utan du måste göra en ansökan, som kommer att behandlas av examenshandläggare. Om din examen godkänns kan du få ut ett digitalt examensbevis. Observera att det finns en viss handläggningstid innan du får ut din examen.

Diplom. Foto: Ingmarie Andersson.

 

På denna sida