Studera utomlands

Vid Statistiska institutionen har vi ett utbytesavtal med University of Bologna. Du kan även studera utomlands via Stockholmls universitets centrala utbytesavtal.

När du studerar utomlands som utbytesstudent får du nya meriter till ditt CV, du förbättrar dina språkkunskaper och du skaffar utlandserfarenheter inför framtida arbetsliv.

Det finns flera olika möjligheter till utlandsstudier under din studietid vid Statistiska institutionen. Du kan åka ut via institutionens egna avtal, eller genom Stockholms universitets centrala avtal, dessutom kan du skriva din uppsats utomlands som en Minor Field Study.

Du kan också studera utomlands på egen hand, som så kallad "free mover". Som student finns även möjlighet ansöka om Erasmusstipendium för utlandspraktik inom ramen för Erasmus+-programmet.

Om du vill studera utomlands i Bologna höstterminen 2024, behöver din ansökningsblankett vara hos oss senast den 31 mars. Se nedan för mer information.
Foto: Unsplash/Mathew Schwartz
 

Studera i Bologna

Bologna. Interior courtyard of palazzo in centro storico. Foto: Unsplash Sterling Lanier.

Statistiska instiutitonen har ett utbytesavtal med University of Bologna inom Europeiska kommissionens utbildningsprogram Erasmus+.
Här, vid Dipartimento di Scienze Statistiche, kan du läsa kurser i statistik, masterkurser i statistik eller masterkurser i kvantitativ finans.

 

 

Hur du ansöker till Bolgona

Ansökan om nominering till utbytesstudier

Ansökan om utbytesstudier genom Erasmus+ sker en gång per termin, under mitten av februari till slutet av mars för studier under höstterminen eller för hela läsåret. Ansökningsförfarandet är upplagt som en tvåstegsprocess. Först ansöker du om att Statistiska institutionen ska nominera dig till partneruniversitetet, det mottagande lärosätet. Om du blir nominerad ska du därefter göra ansökan direkt till mottagaruniversitetet,  University of Bologna.

Kontakta gärna institutionens utbyteskoordinator om du har några frågor eller funderingar.

E-post: studievagledare@stat.su.se

Mer information om Erasmus+

Ansök om nominering via följande blankett senast 31 mars 2024:

Ansökan om nominering till utbytesstudier ht-2024, Statistiska institutionen (199 Kb)

Bilaga till ansökan om nominering vt-2024, Statistiska institutionen (356 Kb)

Urvalskriterier

Alla i tid inkomna ansökningar bedöms utifrån följande rangordning:

  • Komplett ansökan. Ofullständiga ansökningshandlingar behandlas ej.
  • Tidigare utbytesstudier. Företräde ges till studenter som inte tidigare deltagit i utbytesstudier genom Stockholms universitets centrala avtal och nätverk och/eller institutionernas avtal och utbytesprogram som finns registrerat i LADOK.
  • Studieresultat. Vid eventuell konkurrenssituation med fler sökande än antalet tillgängliga utbytesplatser baseras urvalet i första hand på studieresultat. Vi använder oss av metoden uträknat viktat medelbetyg på de kurser som du har läst vid Statistiska institutionen. 

Det är Statistiska institutionens utbyteskoordinator som tillsammans med studierektor tar beslutet om vilka studenter som ska nomineras.

Alla som har ansökt om nominering får besked om ansökan beviljas eller avslås.

Ansök efter instruktion.
När du har blivit nominerad får du ansökningsinformation till Bologna mejlad till dig av vår utbyteskoordinatior.

Språkförberedelser

När du blivit nominerad (och efter avslutat utbyte) ska du göra ett språktest online. Om du kommer att studera på ditt B- eller C-språk och känner dig osäker på hur det ska gå med språket, finns också möjlighet att läsa en förberedande språkkurs online.

Läs mer om språkförberdelserna här.

Ekonomi/Stipendium

Antagna Erasmus+studenter är befriade från terminsavgifter på de mottagande lärosätena, däremot kan andra mindre avgifter förekomma. Erasmus+studenter har rätt till studiemedel genom CSN och ett specifikt Erasmus+stipendium. Erasmusstipendiet baseras på vart du åker och på antalet dagar du är borta. Beloppet betalas dock inte ut dagsvis, utan som en klumpsumma för hela perioden.

På Stockholms universitets centrala hemsida kan du läsa mer om hur man ansöker om Erasmus+stipendiet.

Vid resa inom Europa ska du ha med dig Försäkringskassans Europeiska sjukvårdskort som du beställer kostnadsfritt från www.forsakringskassan.se. Kortet berättigar dig till akut sjukvård på samma villkor som landets egna invånare.

Som utresande utbytesstudent från Stockholm universitet täcks du även automatiskt av en försäkring från Kammarkollegiet.

Läs mer om vad försäkringen täcker och hur du ska gå tillväga om något händer

 

Utlandsstudier via universitets centrala avtal

Stockholms universitet har flera centrala avtal för utbytesstudier. Du hittar all information om dem på

Stockholms universitets centrala hemsida

Karta. Foto: Eva Dalin.
 

Skriv din uppsats utomlands

Om du vill skriva uppsats eller samla in data utomlands i samband med en uppsatskurs vid Stockholms universitet finns det möjlighet att ansöka om två stipendieprogram; Erasmus+ eller Minor Field Studies.

På Stockholms universitets centrala hemsida kan du läsa mer om att skriva din uppsats utomlands.

Vill du skaffa extra erfarenhet och meriter medan du skriver din uppsats? Då kanske Minor Field Studies - fältstudier utomlands är något för dig! Minor Field Studies - MFS - är ett SIDA-finansierat stipendium för att skriva uppsats i ett medel- eller låginkomstland.

Karta. Foto: Niklas Björling.
 

Praktisera utomlands

Du som studerar vid Stockholms universitet kan söka Erasmus+ stipendium för att praktisera vid ett företag eller organisation i ett europeiskt land som ingår i Erasmusprogrammet. Det finns flera olika typer av praktik.

Läs mer och låt dig inspireras

 

Man kan även studera utomlands utanför universitetets utbytesavtal.

Om du vill läsa en hel utbildning utomlands eller vill studera vid ett specifikt universitet som det inte finns ett utbytesavtal med, kan du söka dig dit på egen hand. Läs mer om att studera utomlands på egen hand på

Universitets- och högskolerådets hemsida

När du studerar utomlands på egen hand kan du bestämma själv vart du vill åka och hur länge du vill vara borta. Men du behöver i de flesta fall betala en terminsavgift och du kan inte kan få hjälp av utbyteskoordinator med din ansökan. Stockholms universitet erbjuder ingen administrativ hjälp till studenter som vill studera utomlands på egen hand.

 

Som utbytesstudent med funktionshinder har du rätt till extra hjälp och stöd, och reser du inom Erasmus+ kan du även ansöka om utökade ekonomiska medel. Samtidigt krävs stort eget ansvar och mycket god framförhållning för att dina studier utomlands ska fungera så bra som möjligt.

Om du funderar på att studera utomlands och vet att du är i behov av extra stöd är det viktigt att du i god tid kontaktar universitetet för att få hjälp med din ansökan och kontakten med partneruniversitetet. Rådgör med utbyteskoordinatorn på din institution om vilka möjligheter till utlandsstudier som finns. Det är den internationella koordinatorn som håller kontakt med universitet som du reser till.

Checklista för utresande Erasmusstudenter med funkionsnedsättning

 

Kontakt

Studie- och karriärvägledning
Studentexpedition
På denna sida