Studera hos oss

Det råder en snabb utveckling inom dataanalys och statistik med ändrade förutsättningar och nya möjligheter. I dagens samhälle genereras data i allt större volymer och högre hastigheter genom olika nya teknologier. Det skapas många nya typer av data som dessutom ofta är ostrukturerade och komplexa till sin natur och nya analysmetoder utvecklas. Statistiker arbetar i allt större utsträckning inom nya fält som data science och maskininlärning. Dessa förutsättningar ställer ökade krav på kunskaper i datahantering, statistisk analys och programmering.

Statistiska institutionen arbetar med att möta upp det stora och delvis förändrade behovet på arbetsmarknaden. Det gäller både i form av avancerad kompetens inom exempelvis data science men även av grundläggande kunskap och förståelse av statistik bland en allt större och växande samling yrkesområden där statistisk dataanalys har blivit ett naturligt inslag. Institutionen genomför en omfattande översyn och modernisering av hela vårt kursutbud.

HT 2022 gavs vårt uppdaterade masterprogram för första gången med bl.a. nya kurser i programmering och maskininlärning. På grundnivå sjösätter institutionen två nya kurser under VT 2023 som utgör första terminens studier i statistik, dvs. Statistik I - Kurspaket, där kurserna Statistik och dataanalys I (15 hp) och Statistik och dataanalys II (15 hp) ingår. Nya och uppdaterade kurser inom Statistik II ges första gången HT 2023; Statistik och dataanalys III (15 hp), Generaliserade linjära modeller (7.5 hp) och Tidsserieanalys (7.5 hp). Nya och uppdaterade kurser inom Statistik III kommer att ges första gången VT 2024; Självständigt arbete för kandidatexamen i statistik (15 hp), Multivariata metoder (7.5 hp) och Utvalda statistiska metoder med tillämpningar (7.5 hp).

Från och med VT 2023 erbjuder vi också kursen Introduktionskurs i R-programmering (7,5 hp), vilken är öppen för alla med gymnasiekompetens.

Att studera på grundnivå!

 

God arbetsmarknad och allmänbildande.

Här är våra bästa argument för att börja plugga statistik

Grupp som arbetar tillsammans. Foto: Henrik Berglund/Familjen.
Arbetsliv. Foto: Henrik Berglund/Familjen.

 

 

Hur är det att läsa hos oss? Emma berättar

Funderar du på att läsa statistik, eller fortsätta dina statistikstudier? Emma lhar läst Masterprogrammet i statistik, och berättar varför hon valde ämnet.

Plugga statistik för att kunna analysera data och bättre förstå världen omkring oss!

Emma berättar om hur det är att plugga statistik

"Det jag tycker är roligast med att plugga statistik är hur jag kan använda det jag lärt mig i klassrummet i mitt vardagliga liv"

 

 

Förbered dig för en karriär med färdigheter som är eftertraktade på arbetsmarknaden

"Var du än är hittar du data och information!" Lär dig hur du analyserar data oavsett vilket sammanhang du kommer att arbeta i.

 

 

 

Lysande arbetsmarknad för statistiker

I SACO:s rapport ”Framtidsutsikter” kan vi läsa att arbetsmarknaden idag och i framtiden ser väldigt bra ut för statistiker och matematiker. År 2025 kommer arbetsmarknaden fortfarande att kännetecknas av liten konkurrens om jobben. Som statistiker kan du jobba inom många olika områden och du är ofta med och tar fram viktiga underlag för beslut.

Stor efterfågan på Statistiker

Enligt SACO:s rapport kännetecknas arbetsmarknaden för matematiker/statistiker idag av liten konkurrens om jobben, och läget bedöms inte förändras på fem års sikt. Det gäller både nyexaminerade och erfarna. Utvecklingen inom IT har ökat möjligheterna att modellera och beskriva verkligheten, och det har ökat efterfrågan på statistiker.

Som statistiker efterfrågas du både av offentlig sektor och av privata aktörer. Opinions- och marknadsinstitut, den finansiella marknaden, digitala tjänster, läkemedelsföretag, stat och kommuner, intresseorganisationer är några exempel på arbetsområden där du som statistiker har stora möjlighet att få jobb.

 

Destination. Foto: Ola Ericson, Stockholmsfoto.

SACO:s rapport visar att Statistiker är ett hett framtidsyrke!

Dataanalys, Big Data, matematik - Där hittar vi framtidsjobben enligt flera analyser.

Den amerikanska jobbsajten Careercast och U.S. News & World Report’s annual jobs ranking list rankar statistiker och dataanalytiker som det bästa jobbet av alla.

Fler artiklar

Metro: "Dataanalytiker är århundradets hetaste jobb"
Dataanalytiker på listan över områden där det skapas flest nya jobb
Lista över framtidsyrken

Läs vad några av våra alumner gör idag

Nyfiken på en framtid som statistiker? Läs nedan vad våra alumner gör idag!

Vill du läsa statistik? Här hittar du alla våra kurser och utbildningar!

 

Karriär inom statistik? Våra alumner tipsar!

Vi har intervjuat några av våra alumner direkt efter studierna för att ge presentera ett urval av de första jobben man kan få när man har läst statistik.

Alexander, SCB.

Alexander tipsar om att hitta ett bra gäng att plugga med och se till att ha fasta rutiner för studierna.

Jag gick på studiebesök som Statistiska institutionen ordnade

Läs hela vår intervju med Alexander här

 

 

 

Bing, IQVIA.
Bing, IQVIA.

Bing tipsar om att du kan börja skapa kontakter med arbetsgivare redan under studierna.

Fick jobbannonsen via en kompis

Läs hela vår intervju med Bing här

 

Arian, Storytel.

Arian tipsar om att skriva uppsats på ett företag som du är intresserad av.

Gör det du du brinner för, det är A och O

Läs hela vår intervju med Arian här

 

 

Linn, Finansinspektionen.
Linn, Finansinspektionen.

Linn tipsar om att försöka skaffa sig ett kontaktnät under studietiden.

Att ha läst statistik underlättar mycket!

Läs hela vår intervju med Linn här

 

Nätverka under studierna!

Det finns flera nätverk som är bra att gå med i redan under studietiden! Du kan gå med i alumnnätverket, MyCareer och Statistikfrämjandet. Glöm inte att det också är jättebra att nätverka med dina kursare och andra studenter, t ex genom att gå med i Studentrådet!

Möte. Foto: Jens Olof Lasthein.

 

Har du läst statistik hos oss? Då hälsar vi dig välkommen till Statistiska institutionens alumnnätverk! Nätverket finns på LinkedIn och är till alla som har läst statistik vid Statistiska institutionen. Vi vill erbjuda er uppdaterad information om vad som händer på institutionen, speciella seminarier och samkväm för er samt tips om kurser och publikationer.

I gengäld hoppas vi kunna locka er att delta i verksamhet för våra studenter, så att de får en inblick i hur de kan få användning av sina statistikstudier.

Du hittar nätverket genom att gå in på Statistiska institutionens alumngrupp.

Har du några frågor så kontakta vår studie- och karriärvägledare på studievagledare@stat.su.se
                                                        
Du kan också hålla kontakten med alumnnätverket vid Stockholms universitet!

MyCareer

Gå med i Stockholms universtitets karriärsidor, MyCareer!

Statistikfrämjandet

Som student har du en billigare medlemsavgift i Statistikfrämjandet, som är en ideell förening för statistiker och statistikvänner i Sverige. Här får du nätverk, jobbtips, tidskriften Qvintensen, m. m.

Möte. Foto: Jens Olof Lasthein.

 

Kontakt

Studentexpedition
På denna sida