Distansundervisning under första halvan av höstterminen 2021

Med anledning av covid-19 har institutionen beslutat att fortsätta med webbaserad undervisning åtminstone till den 31 oktober 2021. I undantagsfall kan campusundervisning förekomma.

Universitetet på distans. Foto: Elin Sahlin.
Universitetet på distans. Foto: Elin Sahlin.

Rektor beslutade den 15 april 2021 (SU FV-1.1.2-1620-20) att all undervisning och examination vid Stockholms universitet huvudsakligen bedrivas digitalt under första delen av höstterminen 2021 i syfte att minska smittspridningen av Covid-19. Tidigare beslut i detta ärende förlängs alltså.

I enlighet med detta beslut beslutas härmed att (1) all undervisning vid Statistiska institutionen sker digitalt på distans, (2) samtliga salstentamen istället genomförs som hemtentamen, gäller även omtentamen för berörda kurser som förläggs till period 2, samt (3) andra förekommande obligatorier, exempelvis muntliga redovisningar, skriftliga inlämningar mm. genomförs digitalt på distans. Beslutet gäller för samtliga
kurser som ges under period 1, HT2021, dvs. 2021-08-31 – 2021-10-31.

För samtliga kurser som berörs av beslutet ska beredskap finnas för att
• erbjuda lösningar för studenter som ej innehar nödvändig teknisk utrustning för att delta i webbaserad undervisning och/eller webbaserad examination.
• erbjuda studenter med särskilda behov möjligheten att tillgodogöra sig den förändrade undervisningen och att dessa ges möjlighet till likvärdig examination.

Mer information med anledning av Covid-19

Bevaka meddelanden på Athena och se till att du har angett rätt e-post i Ladok, för att hålla dig uppdaterad om vad som gäller för din kurs.

Se också information på su.se/corona.

En samlingssida för anställda och studenter om livet på distans.

Detta gäller för hemtentor med anledning av Covid-19

Råd för distansstudier

Ensamt att plugga på distans? Ta sällskap med vår student Emma.

Så här lyckas du med dina studier!

1. Använd dator om du har möjlighet. Mobiltelefon eller surfplatta har inte alla funktioner.

2. Ha en arbetsplats, med stol och bord som fungerar ergonomiskt.

3. Att använda Zoom: Vid föreläsningar kan det vara bra att slå på kameran  men inte ljudet. Läraren föreläser ofta bättre när hen ser lyssnarna.

Vid seminarier förväntas deltagarna ha kameran påslagen i diskussionerna.

4. Kontakt med kursare. Chatta med kursare, ordna digitala fika-diskussionsgrupper. Diskutera problemlösning med varandra.

5. Ta pauser! Med fasta rutiner och pauser går arbetet bättre. En promenad i naturen är bra för minne och koncentrationsförmåga.

På denna sida