Undervisning on-line period A, vårterminen 2022

Universitetet på distans. Foto: Elin Sahlin.
Universitetet på distans. Foto: Elin Sahlin.

Folkhälsomyndigheten har omprövat situationen med anledning av den ökade smittorisken. Konkret planeras inga ytterligare rekommendationer för universitet och högskolor i dagsläget, men vi har frihet att fatta egna beslut inom tidigare angivna ramar (från och med 22 december). Budskapet var dock tydligt att ur ett smittspridningsperspektiv är det klokt att tänka annorlunda och mer restriktivt under de kommande tre till fyra veckorna, än under resten av terminen. Mer information hittar du här: Information om covid-19 - Stockholms universitet.

Statistiska institutionen har fattat beslut om att kurser som ges under period A ska gå över till digital undervisning. Sluttentamen kommer dock att genomföras enligt plan med ordinarie skriftliga prov och/eller datorbaserade tentor på campus.

De kurser som berörs av detta beslut är följande:

Kurs

Kurskod

17 jan – 16 feb

 

Statistikens grunder 15hp, helfart dagtid

ST111G

on-line

 

Regressionsanalys och undersökningsmetodik 15hp, halvfart, kvällstid

ST123G

on-line hela terminen (tidigare beslut)

 

Finansiell statistik 7.5 hp

ST1701

on-line

 

Statistisk teori med tillämpningar 15 hp

ST211G

on-line

 

Multivariata metoder 7.5 hp

ST304G

on-line

 

Självständigt arbete för kandidatexamen i statistik 15 hp

ST3901

on-line

 

Statistiska beräkningar 15 hp

ST5101

on-line

 
Självständigt arbete i statisitk för masterexamen 30 hp

ST7901

on-line

 

 

För närvarande är inget beslutat vad gäller period B, C och D.

På denna sida