Stockholms universitet logo, länk till startsida

Kulturskoleklivet

Bli kulturskolepedagog! Kulturskoleklivet är för dig som är intresserad av att leda estetisk verksamhet med barn och unga i kulturskolan.

På Stockholms universitet kan du läsa enstaka kurser som tillsammans bildar ett utbildningspaket om 90 hp för studieinriktningarna bild/media, dans, drama/teater/scenkonst, cirkus och opera. 

Kurserna vänder sig till dig

  • som arbetar som kulturskolepedagog och vill fortbilda dig
  • är konstnär och vill undervisa inom kulturskolan.

Du som är konstnär och vill undervisa i kulturskolan

För att få en heltäckande utbildning rekommenderas du att läsa alla kurser i ett paket med din estetiska inriktning.

Alla utbildningspaket ger dig utbildning i hur du undervisar i ditt ämne. Du läser också kurser som ger dig en fördjupad inblick i kulturskolans arbete och uppdrag.

Nästan en fjärdedel av utbildningen är valbar. Du kan välja kurser som fördjupar dig i ditt ämne, är ämnesöverskridande eller ger dig kunskaper inom ett helt annat ämne.  

Läs mer om studieinriktningarna och utbildningspaketets innehåll.

Du som redan jobbar som pedagog i kulturskolan och vill fortbilda dig

Du som redan jobbar i kulturskolan kan läsa kurser som fördjupar eller specialiserar din kompetens. Vi erbjuder också ämnesövergripande kurser specialiserade mot kulturskolans nya uppdrag, som normkritik och specialpedagogik.

Kulturskoleklivet är regeringens satsning på förbättrad kompetensförsörjning till Kulturskolan som ska bidra till att barn och unga får undervisning av hög kvalitet i olika uttryckssätt oavsett förutsättningar. 


Arbetsmarknad och karriär

Stundande pensionsavgångar inom kulturskolan skapar ett kompetensbehov av personal med pedagogisk och konstnärlig högskoleutbildning de närmaste åren. Kulturskoleverksamhet finns i 283 av landets 290 kommuner.

Samtliga kommuner med kulturskola erbjuder musik. De näst vanligaste ämnena är dans och drama/teater. Därefter kommer bild och form, sedan film/media.


Utbildningar inom ämnet

Examen

Kurserna inom Kulturskoleklivet är fristående och ges på grundnivå. Kurserna leder inte till en särskild examen men kan kombineras  kurser inom ett annat huvudområde mot en generell examen, läs mer via www.su.se/examen.