Stockholms universitet logo, länk till startsida

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Om du vill arbeta som lärare i Sverige och har en utländsk lärar- eller förskollärarexamen, eller en ämnesexamen som motsvarar ett svenskt undervisningsämne, kan du komplettera din tidigare utbildning inom Utländska lärares vidareutbildning, ULV.

Den kompletterande utbildningen tar till vara på den kompetens som finns hos dig med utländsk lärar- och förskollärarexamen eller ämnesexamen. Utbildningen ger behörighet för anställning i svensk skola eller förskola. 

Du som antas till den kompletterande utbildningen läser enligt en individuell studieplan. Studieplanen bygger på tidigare studier och lärarerfarenheter. 

Behörighetskrav och ansökan

Den kompletterande utbildningen får som mest omfatta 120 hp och behörigheten som krävs är:

  • Minst en 2-årig utländsk avslutad lärarexamen på eftergymnasial nivå eller minst en 2-årig utländsk avslutad ämnesexamen på eftergymnasial nivå som kan motsvara ett svenskt undervisningsämne.
  • Godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande.

Har du redan ansökt om lärar- eller förskollärarlegitimation hos Skolverket och fått beslut om kompensationsåtgärd kan du också komplettera studierna inom ULV.

Utbildningen startar varje höst och vårtermin. 

Läs mer och ansök om Utländska lärares vidareutbildning här


Arbetsmarknad och karriär

En utvärdering gjord av Institutet för social forskning vid Stockholms universitet visar att den kompletterande utbildningen för utländska akademiker ger, förutom goda möjligheter att få anställning i skola eller förskola, en bättre löneutveckling.

En ny rapport från Universitetskanslersämbetet visar att 70 procent av personer med utländsk lärarutbildning som kompletterade sina studier i Sverige har en god ställning på arbetsmarknaden inom ett år.


Utbildningar inom ämnet

Examen

Du som är klar med dina studier inom ULV ansöker först om en svensk lärar- eller förskollärarexamen. Efter det ansöker du om legitimation hos Skolverket.

Om du har läst enligt ett beslut om kompensationsåtgärd från Skolverket ansöker du om legitimation hos Skolverket direkt.


Forskning inom ämnet

Stockholms universitets lärarutbildningar utgår ifrån aktuell forskning inom såväl ämnesteoretiska som utbildningsvetenskapliga områden. Den pedagogiska och allmändidaktiska forskningen har en lång tradition. Vid Stockholms universitet finns flera ledande forskare som är verksamma inom ett flertal forskningsområden.