Yrkeslärarprogrammet

Om ämnet

Yrkeslärarprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta som lärare på gymnasieskolans yrkesprogram. Utbildningen förutsätter att du har kunskaper i form av arbetslivserfarenhet och/eller relevant eftergymnasial utbildning i de yrkesämnen som du vill bli behörig lärare i.

Yrkeslärarprogrammet 90 hp

Studierna omfattar 90 hp varav 60 hp består av kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan samt 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i en gymnasieskola. Utbildningen ges på modifierad distans, vilket innebär att det ingår ett antal obligatoriska campusförlagda träffar. Under VFU kurserna skall du dessutom vara tillgänglig för praktik. Du kan välja mellan att läsa utbildningen på hel eller halvfart. Stockholms universitet erbjuder två olika studiegångar på programmet; Yrkeslärare samt Yrkeslärare med studiegång mot vård och omsorg.

Arbetsmarknad och karriär

Det är idag en omfattande brist på yrkeslärare och behovet av nya yrkeslärare väntas öka fram till 2025. Behoven varierar dock inom de olika yrkesområdena.

Utbildningar inom ämnet

Examen

Forskning inom ämnet