Disputera vid Stockholms universitet

När ditt avhandlingsarbete närmar sig sin fullbordan ska manuskriptet diskuteras för att ta ställning till om disputation kan tillrådas. Det är även en hel del praktiska detaljer som ska ordnas, där många aktörer vid universitetet är inblandade.

Efter disputationen – examensbevis

Ansökan om doktorsexamensbevis gör du på en ansökningsblankett eller digitalt via Mina Studier. Du själv (disputanden) ansvarar för att institutionen rapporterar in i Ladok att disputation är godkänd samt att samtliga kurser för doktorsexamen är klara. 

Efter disputationen – promotion för doktorer

Efter disputation är det dags för promotion; en offentlig och högtidlig ceremoni då bevis på doktorsvärdighet delas ut. Promotion hålls en gång om året i Stockholms stadshus, och alla som har tagit ut sin doktorsexamen bjuds in. Promotionen brukar vara i slutet på september.

Riktlinjer vid disputation

Institutionens disputationer