Teknisk/administrativ personal vid institutionen

 • Administrativ chef: Maria Ehnhage
 • Amanuenser:
  - Daniel Mohseni Kabir Bäckström (slutar i november 2020)
  - Erika Porander (slutar i februari 2021)
  - Mary Zaia (slutar i juni 2021)
 • Ekonomihandläggare: Viveca Andersson
 • IT-koordinator: Fredric Ericsson
 • Kommunikatör: Ulrica Nordström
 • Studierektorer:
  - Martin Säfström: Mellanösterns språk och kulturer
  - Hanna Kritz: Asiens språk och kulturer
  - Johan Fresk: biträdande studierektor (med särskilt ansvar för kinesiska)
 • Studievägledare/utbildningsadministratör: Margarita Shiraishi

Frågor om utbildning

Kontakta studierektor inom aktuellt ämne för:

 • Antagning och bedömning för masterprogram
 • Bemanning (beslut av prefekt)
 • Betygskriterier (beslut i IS)
 • Examinatorer (beslut i IS)
 • Information internt om centrala regler, riktlinjer och beslut rörande utbildning
 • Kursplaner (beslut i IS)
 • Kursvärderingar (sammanställning och återkoppling lärare)
 • Litteraturlistor och kursplanering
 • Studenter med särskilda behov (samtliga ämnen): Martin Säfström
 • Tillgodoräknanden
 • Utbytesstudier:
  - Hanna Kritz är internationell koordinator och övergripande ansvarig för utbytesavtal och internationalisering
  - Johan Fresk handlägger ärenden för Kina 
  - Martin Säfström handlägger ärenden för Mellanöstern- och Nordafrika

Kontakta Margarita Shiraishi för:

 • Alumner
 • Kursvärderingar (enkäter till studenter)
 • Schemaläggning och lokalbokning
 • Studentfrågor, studentkontakt, studievägledning
 • Studentrådet SAMT
 • Välkomstbrev nya studenter på grundnivå 

Kontakta amanuenser för:

 • Athena (stöd till samtliga lärare): Mary Zaia
 • Lärosalars tekniska utrustning/Zoom (stöd till samtliga lärare): Daniel Bäckström 
 • Närvaro och gruppindelning (stöd till samtliga lärare): Daniel Bäckström
 • Tentamensadministration samtliga ämnen: Erika Porander

Frågor om forskning

 • Bidrags- och uppdragsprojekt (finansiering/budget): Maria Ehnhage
 • Utbildning på forskarnivå: Mitsuyo Kuwano Lidén

Frågor om personal

 • Anställning:
  - Beslut: prefekt Monika Gänssbauer
  - Handläggning/rekrytering: Maria Ehnhage
 • Arbetsmiljö:
  - Prefekt är ytterst ansvarig för arbetsmiljön vid institutionen
  - Arbetsmiljöombud: Johan Fresk och Astrid Ottosson al-Bitar (för information om det lokala rådet för arbetsmiljö och lika villkor, se här.
 • Lönesättning:
  - Akademisk personal: prefekt Monika Gänssbauer
  - Administrativ personal: Maria Ehnhage
 • Semester, ledigheter, friskvård: Maria Ehnhage
 • Tidrapporter timanställd personal: Viveca Andersson
 • Utvecklingssamtal:
  - Akademisk personal: prefekt Monika Gänssbauer
  - Administrativ personal: Maria Ehnhage
  - Doktorander: Mitsuyo Kuwano Lidén

Frågor om ekonomi

 • Budget: Maria Ehnhage
 • Fakturor: Viveca Andersson
 • Inköp, upphandling, utlägg, övriga beställningar: Viveca Andersson

Övriga frågor

 • Datorer, teknisk utrustning, teknisk support: Fredric Ericsson
 • Institutionsstyrelsen: 
  - Ordförande: prefekt
  - Protokoll, handlingar m.m: Maria Ehnhage
 • Korrekturläsning, översättning: Ulrica Nordström (vid mindre omfattande texter/dokument)
 • Publicering i DiVA: Gabriel Jonsson
 • Resor, reseräkningar (stöd till personalen/bokning externa gäster): Viveca Andersson 
 • Rumsfördelning, lokaler, nycklar, passerkort: Maria Ehnhage
 • Webbsidan su.se/asia och su.se/asia/english: Ulrica Nordström
 • Övrig kommunikation t.ex. posters, infoblad m.m.: Ulrica Nordström