För alla anställda

Anställningsvillkor

Anställningsvillkor vid universitetet, Du & Din arbetsplats

Bisysslor

Vad räknas som bisyssla? När och hur ska det rapporteras?

Blanketter

Viktiga blanketter som tidrapporter, ledighetsansökan m.m.

Friskvård

Vad ingår i universitetets friskvårdsavtal? Hur får jag ersättningen?

Företagshälsovård

Information om universitetets företagshälsovård, Feelgood

Gästföreläsare och timlärare

Vilka blanketter ska fyllas i? När betalas lönen ut? Hur mycket får en timlärare arbeta?

Ekonomiskt stöd till forsknings- och konferensresor

Hur gör jag för att ansöka om resebidrag för forskning eller konferenser?

Kontaktpersoner administrativa frågor

Personer att kontakta vid olika administrativa ärenden

Krishantering

Vad gör jag vid en akutsituation? Vem kontaktar jag?

Lokala riktlinjer

Sammanställning över lokala regler och riktlinjer vid institutionen

Resor och reseräkning

Hur gör jag för att boka en resa? Hur skickar jag in en reseräkning?

Samtyckesblankett för foto, video och intervju

Om du fotar eller filmar personer så att de är igenkänningsbara måste du inhämta skriftligt medgivande så att dessa kan användas i Stockholms universitets kommunikation.

Semester

Hur och när ansöker jag om semester? Hur mycket får respektive måste jag ta ut?

Sjukanmälan och vård av sjukt barn

Hur gör jag en sjukanmälan? Hur anmäler jag vård av sjukt barn?

For international employees

Important information about planning your stay in Sweden, living in Stockholm and working at the university.