I oktober 2016, under Open Access Week, publicerade Springer/Nature och Figshare en gemensam rapport baserad på en global enkät som besvarades av omkring 2000 forskare om öppna forskningsdata och tillgängliggörande av data. Rapporten visar att 80 % av forskarna värderar citeringar av data lika mycket, eller till och med mer än citeringar av artiklar.

Dr Mark Hahnel, grundare och VD för Figshare, kommer att presentera en sammanfattad bild av resultatet och hur Figshare kan fortsätta utveckla sitt verktyg för att bättre passa in med användarnas behov av att dela sina data.

Föreläsningen avslutas med en öppen diskussion om tillgängliggörande av data.

Om Dr Mark Hahnel, grundare & VD för Figshare

Mark Hahnel är grundare av Figshare, en webbaserad plattform för lagring och tillgängliggörande av forskningsdata. Läs mer om Figshare.

Mark Hahnel disputerade i stamcellsbiologi vid Imperial College London och har tidigare studerat genetik i Newcastle och Leeds. Idén för Figshare väcktes 2010 när Hahnel studerade vid Imperial College London. Han är en passionerad och framstående medlem av rörelsen för öppen vetenskap och dess potential att revolutionera forskarsamhället.