Inspelning från 22 november

Presentation Gustav Nilsonne (6089 Kb)

 

Gustav Nilsonne. Foto: Adam af Ekenstam.
Gustav Nilsonne. Foto: Adam af Ekenstam.

Den 22 november ska Gustav Nilsonne (forskare inom neurovetenskap vid Stockholms universitet och Karolinska institutet) diskutera behovet av öppna data från forskning på människor, metoder som står till buds för forskare som vill publicera öppna data, samt utmaningar som återstår framöver.

Om Gustav Nilsonne

Gustav Nilsonne är forskare i neurovetenskap och arbetar med bland annat funktionell hjärnavbildning, men också med bl.a. metaanalyser och replikeringsforskning. Han är engagerad i både utbildning och debatt inom open science på olika sätt.

Tidigare föreläsningar

Vill du delta i vår föreläsningsserie och berätta hur du arbetar med forskningsdata?

Du är varmt välkommen att höra av dig till projektledare Sabina Anderberg.

Om forskningsdataprojektet vid Stockholms universitet

Förvaltningschefen vid universitetet har beslutat (2016) att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att lämna förslag till en gemensam strategi och struktur för hur forskningsdata ska hanteras, lagras och tillgängliggöras på kort och lång sikt, vid Stockholms universitet.