Bibliotekets föreläsningsserie inom öppen vetenskap

Föreläsningarna fortsätter hösten 2017.

Ta del av olika aktörers syn på utmaningar och möjligheter med öppen tillgång till forskning.

Föreläsningarna hålls på Scenen i universitetsbiblioteket, är gratis och öppna för alla. En del av föreläsningarna spelas in och publiceras på vår webbplats och bibliotekets YouTube-kanal.

Astrid Söderbergh Widding. Foto: Eva Dalin.
Astrid Söderbergh Widding. Foto: Eva Dalin.