Max Petzold, Göteborgs universitet
Max Petzold, Göteborgs universitet

Se inspelningen i efterhand nedan eller på bibliotekets YouTube-kanal.

Den 26 januari kommer Max Petzold (föreståndare för Svenska Nationell Datatjänst SND och professor i biostatistik vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet) att berätta om planerna för ett nationellt system för tillgängliggörande och långtidslagring av forskningsdata för att svara upp mot forskarnas ökande behov i relation till forskningsfinansiärers och tidskrifters krav.

Systemet arbetas fram i samråd med över 15 svenska lärosäten och kommer att ge forskarna tillgång till lokal rådgivning om hanteringen av forskningsdata för tillgängliggörande samt tillhandahålla certifierad långtidslagring och en avancerad sökportal.

Läs mer om SND

Max Petzolds forskningspublikationer

Föreläsningen är gratis och öppen för alla.

Kommande och tidigare föreläsningar

Tidigare föreläsningar finns inspelade.