Där kan du få handledning i akademiskt skrivande och studiestrategier i omkring 15 minuter. Välj gärna ut en fråga som du undrar över, eller del i din text som du vill utveckla. Snabbhandledning kan du få både på svenska och engelska.

Studie- och språkverkstaden träffar du vid sökhandledningsbordet en gång i månaden på följande datum och tider:

20/3 kl. 14-15

17/4 kl. 14-15

15/5 kl. 14-15